Om Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et forpligtende samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Kulturministeriet. Samarbejdet skal understøtte etableringen og driften af fælles løsninger til folkebibliotekernes digitale formidling, herunder understøtte den digitale indgang til det samlede bibliotekstilbud og styrke bibliotekernes muligheder for at håndtere og formidle digitale medier såsom e-bøger og andre netbaserede materialer. 

Mission

Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgere nem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold via digitale platforme.

Vision

Visionen for Danskernes Digitale Bibliotek er at skabe en fleksibel og ressourceeffektiv platform til formidling af digitale materialer via samarbejde, at øge udbredelsen og anvendelsen af digitale bibliotekstilbud og at fremme borgernes muligheder for selv at skabe indhold. 

DDB er etableret som en selvstændig enhed - organisatorisk og fysisk placeret i Slots- og Kulturstyrelsen - med eget budget og regnskab. Styregruppen disponerer over bevillingen til DDB, mens Slots- og Kulturstyrelsen har det endelige regnskabsmæssige ansvar.

DDB's arbejdsområder

DDB's arbejde kan generelt opdeles i de tre overordnede områder: IT-infrastruktur, Indkøb og Formidling. DDB har en faggruppe knyttet til hvert af disse områder. Herudover er DDB CMS et centralt arbejdsområde under IT-infrastruktur og DDB har en prioriteringsgruppe knyttet til dette område.

IT-infrastruktur
DDB understøtter den fælles nationale biblioteksinfrastruktur ved at koordinere udviklings- og vedligeholdelsesprojekter, der knytter sig hertil. Målet for DDB’s arbejde med biblioteksinfrastrukturen er at sikre en driftssikker, åben og fleksibel teknisk infrastruktur for bibliotekerne.

DDB CMS, der er et centralt arbejdsområde under IT-infrastruktur er bibliotekernes fælles hjemmesideplatform. DDB CMS bliver vedligeholdt af DDB og videreudviklet i samarbejde med bibliotekerne. Ved at satse på ét fælles hjemmesidesystem og dermed samle udviklingskræfterne, er visionen at opnå et højt niveau på bibliotekernes hjemmesider på tværs af landet og til en fornuftig pris for bibliotekerne.

Indkøb
Gennem indkøbssamarbejdet står DDB for fælles indkøb, administration og forhandling af udvalgte digitale materialer til folkebibliotekerne. Formålet med indkøbssamarbejdet er at samle forhandlingerne ét sted og udnytte de muligheder, der ligger i en højere grad af fællesskab ved indkøb af digitale materialer.

Læs DDB's indkøbspolitik her.
Læs DDB's servicekoncept for tekstlicenser her.

Formidling
DDB arbejder med udviklingen af fælles formidlingsområder for bibliotekerne. Formålet med indsatsen på formidlingsområdet er at sikre en strategi for den digitale formidling, der har klare målsætninger for den nationale samt tværgående lokale formidling. 

DDB-samarbejdet

Alle landets 98 kommuner er med i DDB-samarbejdet, som skal understøtte etableringen og driften af fælles løsninger til folkebibliotekernes digitale formidling, herunder understøtte den digitale indgang til det samlede bibliotekstilbud og styrke bibliotekernes muligheder for at håndtere og formidle digitale medier såsom e-bøger og andre netbaserede materialer. Ved tilslutning til DDB får bibliotekerne adgang til basispakken. Derudover kan kommunerne tilslutte sig indkøbssamarbejdet og tilkøbe hjemmesidepakken, der muliggør tilslutning til DDB CMS.

DDB Basispakke
Medlemsbibliotekerne får adgang til følgende ydelser og komponenter ved tilslutning: 

Ved tilslutning til basispakken kan kommunerne gratis tilslutte sig indkøbssamarbejdet, hvor DDB på vegne af de tilsluttede kommuner forhandler aftaler om og indkøber licenser til digitale litterære værker.

DDB Hjemmesidepakken
Ved tilslutning til DDB Hjemmesidepakken kan bibliotekerne tilslutte sig DDB CMS, som er bibliotekernes fælles hjemmesideplatform. Bibliotekerne kan tilslutte sig via tre forskellige hostingplaner. Ydelser omfattet af DDB Hjemmesidepakken er hosting, drift, support og løbende vedligeholdelse af CMS-løsningen DDB CMS. Tilslutning til hjemmesidepakken forudsætter tilslutning til basispakken.

Priser
Prisen på DDB basispakken i 2020 er 1,80 kr. pr. indbygger.
Prisen på DDB hjemmesidepakken i 2020 er 0,70 kr. pr. indbygger.

Priserne er beregnet på basis af det samlede befolkningstal fra Danmarks Statistik for 4. kvartal 2019.

DDB's styregruppe har besluttet, at kommunernes bidrag for DDB-samarbejdet reduceres med 2,5 mio. kr. i 2020, idet dette beløb vil blive opkrævet af KOMBIT til finansiering af den nye bestillerfunktion i forbindelse med bibliotekernes it-infrastruktur. Det indebærer, at der samlet bliver opkrævet 10,5 mio. kr. til DDB's basispakke, dvs. 2,5 mio. kr. mindre end i 2018, mens bidraget til hjemmesidepakken fastholdes på samme niveau som i 2019.

I nedenstående tabel ses overblik over kommunernes bidrag pr. indbygger i 2020 i forhold til tidligere år:

2014201520162017201820192020
Basispakken3,03 kr.2,29 kr.2,28 kr.2,26 kr.2,24 kr.1,48 kr.1,80 kr
Hjemmesidepakken0,71 kr.0,79 kr.0,79 kr.0,78 kr.0,75 kr.0,72 kr.0,70 kr.
I alt3,74 kr.3,08 kr.3,07 kr.3,04 kr.2,99 kr.2,20 kr.2,50 kr.

 

*I 2019 blev der ekstraordinært opkrævet færre penge, idet bibliotekerne samlet fik tilbagebetalt ca. 4,4 mio. kr af ubrugte akkumulerede midler i DDB-samarbejdet.

Siden er sidst opdateret: 23.10.2019

Kontakt

Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.

Præsentationsmateriale

Powerpoint, der giver en enkel og overskuelig introduktion til DDB. Brug fx præsentationen når du skal orientere din forvaltning eller politiske udvalg om bibliotekets organisering, økonomi og udviklingsperspektiver.

Hent præsentationen her
Hent præsentationen på engelsk her

  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)