Faggrupper

DDB har en permanent faggruppe tilknyttet til hver enkel af DDB's tre områder; indkøb, infrastruktur og formidling.

Faggrupperne består af repræsentanter fra landets biblioteker og har til formål at levere faglig rådgivning til sekretariatet og de styrende organer, styregruppen og koordinationsgruppen.

Faggrupperne spiller desuden en rolle i forhold til DDB’s projekt- og driftspuljer og udformningen af den årlige udviklingsplan for bibliotekernes nationale it-infrastruktur. Der er løbende rotation i DDB’s faggrupper, for at sikre en bred faglig inddragelse af både store og små biblioteker fra hele landet.

Faggruppen for indkøb

Faggruppen for indkøb har til formål at understøtte folkebibliotekernes indkøb af digitale materialer og indkøbssamarbejdet. Faggruppen bidrager til en indkøbspolitik og forhandlingsstrategi, som understøtter folkebibliotekernes og nettjenesternes behov samt DDB’s mission og visioner for samarbejdet. Herudover er faggruppen eksempelvis med til at understøtte, relevansvurdere og kvalificere valget af de materialer, som DDB forhandler samt udpege nye produkter, som DDB skal forhandle aftaler for.

Medlemmer i Faggruppen for indkøb

Thoman Angermann
Leder af Kultur & Bibliotek ved Gentofte Bibliotekerne

Inge Gyldenkærne
Biblioteksfaglig konsulent ved Københavns Biblioteker

Susanne Iversen
Afdelingsleder for ITK Media ved Aarhus Kommunes Biblioteker

Janette Flatman
Materialefaglig konsulentved Rudersdal Bibliotekerne

Karin Grøndal
Afdelingsleder ved Esbjerg Kommunes Biblioteker

Pernille Schaltz
Bibliotekschef ved Herning Bibliotekerne

Vibeke Nielsen
Projektleder ved Det Kgl. Bibliotek

Fra DDB sekretariatet deltager
Chefindkøbere Dorte Birkegaard Thuesen og konsulent Ann Sofie Richardy

Faggruppen for formidling

Faggruppen for formidling skal støtte og rådgive sekretariatet ift. formidlingsinitiativer og lokal forankring af projekter og produkter. Faggruppen arbejder eksempelvis med at stille forslag til og koordinere fælles formidlings- og udviklingsinitiativer. Faggruppen er med til at vurdere puljeansøgninger, levere input til DDB’s strategiske indsatsområder og sikre et tilstrækkeligt brugerfokus.

Medlemmer i Faggruppen for formidling

Esben Fjord
Leder af Udviklingsafdelingen ved Gladsaxe bibliotek

Gitte Hansen
Bibliotekar ved Randers Bibliotek

Michael Skjærris
Teamlader ved Vejle Bibliotekerne

Kasper Hagel Madsen
Koordinator for IT ved Svendborg Bibliotekerne

Martin Campostrini
Digital udvikler ved Roskilde Bibliotekerne

Lotte Tøstesen
Udviklingskonsulent ved Greve Bibliotek

Fra DDB sekretariatet deltager
Formidlings- og kommunikationskonsulenter Sidsel Stenbek Andersen og Ninna Assentoft Rasmussen

Faggruppen for IT-infrastruktur

Infrastrukturgruppen varetager den faglige rådgivning i forhold til bibliotekernes fælles IT-infrastruktur. Gruppen skal sikre en optimal infrastruktur, som er defineret ved (1) brugergrænseflader til borgerne og professionelle brugere, (2) services indenfor områder som søgning og præsentation, adgangsstyring, opdatering og integration, samt (3) et datalag, der understøtter disse services.

Gruppen udarbejder eksempelvis arkitekturvision og principper for infrastrukturen, og leverer sparring og input til de underliggende aftaler og planer, herunder planer for infrastrukturens udvikling.

Medlemmer i Faggruppen for IT-infrastruktur

Per Kjær
IT-medarbejder ved Aarhus Kommunes Biblioteker (repræsentant for T!NG samarbejdet)

Anton Helms
Afdelingsleder ved Odense Bibliotekerne

Toke Leth Laursen
Udviklings- og mediechef ved Silkeborg Bibliotekerne

Peter Rubeck Olesen
Bibliotekschef ved Professionshøjskolen UCN (repræsentant for FFU-bibliotekerne)

Henrik Wendt
Leder af Digital udvikling og drift ved Tårnby Bibliotekerne

Leif Andresen
Chefkonsulent ved Det Kongelige Bibliotek (repræsentant for FFU-bibliotekerne)

René Øhlsenschlæger
Biblioteksfaglig leder ved Køge Bibliotekerne

Kurt Bonde Poulsen
IT-leder ved DBC (observatør)

Fra DDB sekretariatet deltager
Portefølgeansvarlig Lene Stengaard og IT-arkitekt Erik Bachmann

Deltag i en faggruppe

Der er løbende rotation i DDB’s faggrupper med udgangspunkt i, at medlemmerne sidder for fire år ad gangen. Formålet med rotationen er at give flere biblioteker muligheden for at byde ind på fagområderne og at sikre en bred faglig inddragelse af både store og små biblioteker fra hele landet.

Det offentliggøres her og i nyhedsbrev, når der er rotation i faggrupperne.

Siden er sidst opdateret: 23.10.2019

Kontakt

Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)