Personalisering på tværs af bibliotekernes platforme

Den nye huskeliste er lige på trapperne på bibliotekernes hjemmeside og i appen Biblioteket, mens bl.a. materialeanbefalinger og udvidet lånehistorik er ved at blive udviklet. Læs mere om kommende personaliseringsfunktioner her.

Som led i realiseringen af visionen for Det sammenhængende bibliotek arbejder DDB med fokusområdet ’Troværdig personalisering’. Siden vision og handleplan blev vedtaget, har vi haft fokus på at analysere eksisterende funktioner og infrastruktur - både fra et teknisk og brugerrettet perspektiv. Desuden har vi arbejdet med at identificere sammenhænge på tværs af platforme og projekter.

Et stort analysearbejde som et led i DDB’s projekter ’Konsolidering og udvikling af personalisering’ og ’Tværgående brugerprofil’ har mundet ud i en gentænkning og nyudvikling af det tekniske grundlag. Et grundlag, som brugernes huskelister og lånehistorik er bygget op omkring, og som personaliserede anbefalinger fremadrettet vil blive bygget på. Det nye tekniske grundlag, der består af en række webservices, kan tænkes på tværs af både bibliotekernes hjemmeside, app og øvrige digitale tjenester.

DDB arbejder tæt sammen med puljeprojektet ’Personaliserede anbefalinger i apps (PAPPS)’ ved ITK, Aarhus Kommune, der i 2019 fik midler af DDB til at levere relevante og troværdige anbefalinger til brugerne i eReolen og appen Biblioteket. PAPPS-projektet arbejder med funktionerne ’gennemsigtig personalisering’, ’udvidet lånehistorik’ og ’materialeanbefalinger’, der forventes færdigudviklet og implementeret i appen Biblioteket og eReolens app d. 1. november 2020. For at understøtte en ensartet oplevelse på tværs af de digitale platforme udvider DDB funktionerne til bibliotekernes hjemmeside (DDB CMS). Det forventes, at funktionerne bliver implementeret på hjemmesiden i 2021.

Få et overblik over projektets personaliseringsfunktioner

Én samlet huskeliste
Brugerne vil med den kommende opgradering af bibliotekernes hjemmesider, der udrulles i løbet af april, opleve et mere enkelt listeunivers, hvor brugernes lister samles i én huskeliste. Umiddelbart herefter vil appen Biblioteket blive opdateret med en version, så brugerne også i appen kan anvende den tværgående huskeliste.

Følg søgninger
Ligesom på bibliotekernes hjemmeside bliver det i appen Biblioteket muligt for brugerne at følge søgninger med funktionen ’følg søgninger’. På den måde kan brugerne gemme søgninger i en liste og tilgå dem, når de får brug for det. Implementeringen af denne funktion er endnu ikke planlagt i appen.

Gennemsigtig personalisering
Når vi udvikler personaliseringsløsninger, er det centralt, at løsningerne er gennemsigtige for brugerne. Før brugerne får adgang til de nye personaliseringsfunktioner, vil de blive informeret om funktioner og vilkår, hvorefter de har mulighed for selv at vælge det til. Dette udvikles i samarbejde med PAPPS-projektet.

Udvidet lånehistorik
Personaliseringsprojektet skal i samarbejde med PAPPS-projektet kravspecificere og udvikle ’lånehistorik’, som både vil blive en del af den tværgående brugerprofil og danne grundlag for personaliserede anbefalinger. Denne udvikling betyder, at brugerne – når de vælger det til – fremover kan se deres lånehistorik i mere end de 30 dage, der i dag er sat som begrænsning.

Materialeanbefalinger
PAPPS-projektet arbejder med to former for anbefalinger, herunder noget der ligner det, brugeren ser på, og anbefalinger udvalgt til brugerne. Dette kan brugerne ligeledes tilvælge.

Funktionen ’Noget der ligner’ skal udvikles til både appen og hjemmesiden. Funktionen skal give brugeren anbefalinger i karruseller på baggrund af det materiale, brugeren kigger på, ud fra materialernes metadata.

Desuden skal funktionen ’Personaliserede anbefalinger’ udvikles. Baseret på bl.a. brugernes lånehistorik bliver de præsenteret for blandet indhold i karruseller. Funktionerne skal efterfølgende implementeres på bibliotekernes hjemmeside.

I en periode må brugerne undvære de nuværende anbefalinger på bibliotekernes hjemmeside, da de bygger på det gamle system. Det er en nødvendig konsekvens af at sikre en bæredygtig løsning på tværs af de digitale platforme. Læs mere om, hvad der bliver fjernet og den tekniske forklaring her.

Mere om Det sammenhængende bibliotek

”Bibliotekets styrke ligger i den brede varierede mængde af materialer sammenholdt med en rolle som kurator og inspirator. Den styrke skal brugerne opleve digitalt ved at få præsenteret relevant, personaliseret og kurateret indhold i et genkendeligt og samlende tilbud på tværs af tjenester og kanaler.”

Sådan lyder visionen for Det sammenhængende bibliotek, der bl.a. peger på personalisering som en vej til at præsentere brugeren for bibliotekernes brede indhold. I DDB arbejder vi derfor sammen med bibliotekssektoren på at danne grundlaget for personaliseringsløsninger på tværs af bibliotekernes digitale platforme.

Læs mere om visionen og projekterne under Det sammenhængende bibliotek her.

Siden er sidst opdateret: 19.03.2020

Kontakt

Morten Maegaard Astrup
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)