Det Digitale Folkebibliotek overtager DDB’s opgaver

Den nye forening, Det Digitale Folkebibliotek, skal fremover varetage DDB’s opgaver med at drive og udvikle løsninger inden for folkebibliotekernes digitale tilbud. Overdragelsen af opgaver og medarbejdere er sat i gang, og endelig tidsplan for overdragelsen forventes klar inden 1. juni 2020.

Mandag d. 4. maj afholdt folkebibliotekerne stiftende generalforsamling for den nye forening, der har fået navnet ’Det Digitale Folkebibliotek’. På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse valgt:

  • Søren Mørk Petersen, Helsingør Kommune (Formand)
  • Kirsten Boelt, Aalborg Kommune (Næstformand)
  • Marie Østergaard, Aarhus Kommune
  • Lars Bornæs, Silkeborg Kommune
  • Jakob Heide Petersen, Københavns Kommune
  • May-Britt Diechmann, Stevns Kommune
  • Jakob Lærkes, Gladsaxe Kommune

”På vegne af den nyvalgte bestyrelse vil jeg gerne takke alle for den store opbakning til det nye samarbejde. Den kommende periode vil i høj grad være en konsolideringsfase for foreningen. Som noget af det første vil vi arbejde på en overdragelse af DDB’s medarbejdere, tilslutningsaftaler og andre aktiver i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Det bliver uden tvivl et begivenhedsrigt år for vores nystiftede forening, og inden årets udgang afvikles en ekstraordinær generalforsamling, hvor der vil være valg til den blivende bestyrelse, og vi forhåbentligt kan mødes fysisk og drøfte foreningens videre samarbejde,” fortæller Søren Mørk Petersen, der er bibliotekschef i Helsingør, nuværende formand for DDB’s koordinationsgruppe og valgt som formand for den midlertidige bestyrelse for Det Digitale Folkebibliotek.

Virksomhedsoverdragelsen er sat i gang, og der er blevet nedsat en styre- og arbejdsgruppe med repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen, foreningens bestyrelse, Københavns Kommune og DDB-sekretariatet, der skal varetage opgaverne i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Den endelige tidsplan for overdragelsen forventes klar inden 1. juni 2020. Vi vil løbende orientere om overdragelsen af DDB. Samtidig kan I holde jer orienteret om den nye forenings arbejde på BCF’s hjemmeside her.

Siden er sidst opdateret: 20.05.2020

Kontakt

Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)