Status på Det Sammenhængende Bibliotek

DDB har siden juni 2018 arbejdet med at realisere visionen for Det sammenhængende bibliotek. Det store, bagvedliggende analyse- og udviklingsarbejde fortsætter, og en række løsninger har nået biblioteker og brugere.

Det sammenhængende bibliotek er bibliotekernes fælles vision for arbejdet med DDB CMS og appen Biblioteket, der skal styrke det samlede digitale bibliotekstilbud til brugerne. I programmet er der ni projekter, som udspringer af den vedtagne treårige handleplan (2018-21).

Brugerne er allerede blevet mødt af flere forbedringer i DDB CMS og appen Biblioteket. I appen Biblioteket er brugerne blevet mødt af nye søgefunktioner, herunder filtreringsmuligheder, der giver brugerne mulighed for at præcisere deres søgning let og overskueligt. Desuden er visningen af søgeresultatsiden i DDB CMS forbedret, så brugerne har fået en mere overskuelig og forenklet visning af siden.

Analyse, teknisk afklaring og udvikling

For mange af projekterne har det været nødvendigt med et større forarbejde, herunder også uventede behov for konsolidering og nyudvikling af eksisterende funktioner forud for udvikling og implementering af projekterne. Derfor har der i DDB og hos de involverede biblioteker det seneste halve år været et stort fokus på analyse, brugertests og teknisk afklaring på tværs af projekterne samt udvikling af det tekniske grundlag. Den tekniske afklaring på tværs af projekter har medført, at enkelte projekter er blevet afsluttet i deres nuværende form, da det giver mere mening at tænke dem ind i den kommende platformsopgradering af DDB CMS. Det store forarbejde er med til at sikre en god og omkostningseffektiv proces fremover.

Reduceret økonomi i 2020

Frem mod årsskiftet er der fokus på at få flere løsninger ud til brugere og biblioteker. I 2020, hvor DDB’s økonomi reduceres med 6,1 mio. kr. (18%), er der behov for en endnu mere fokuseret prioritering af DDB’s midler end tidligere til kommende store projekter, herunder opgradering af DDB CMS, konkurrenceudsættelse af appen Biblioteket og af webstatistikløsningen, det måske kommende digitale børnetilbud samt den fortsatte realiseringen af Det sammenhængende bibliotek. Det er derfor p.t. uafklaret om og i givet fald hvor mange midler, der kan afsættes til realiseringen af Det sammenhængende bibliotek.

Status på projekterne

Forbedring af BPI-servicen

I foråret er en række tekniske forbedringer blevet implementeret i BPI, og inden årsskiftet vil et nyt statistikmodul blive implementeret, der gør det lettere at overskue og benytte populære artikler. 

Flere forbedringer var planlagt, herunder en forbedring af brug af billeder gennem servicen, men to udviklingshuse har uafhængigt af hinanden via en teknisk gennemgang af servicen vurderet, at de øvrige forbedringer kræver en ny platform og dermed mere økonomi, end der var afsat i projektet. Projektet bliver derfor afsluttet under Det sammenhængende bibliotek. DDB vil dog fortsat styrke området for biblioteksproduceret indhold i høj kvalitet og sætter fokus på bl.a. en forbedring af BPI-servicen samt undersøgelse af, hvordan vi bedst sikrer bibliotekernes gode muligheder for deling af indhold fremover, hvilket er et dagsordenspunkt på næste koordinationsgruppemøde.

Læs mere om projektet her.

Start brugerrejsen tidligere

Randers Bibliotekerne modtog i 2018 midler fra DDB’s pulje for fælles brugergrænseflader til projektet ”Bedre søgbarhed for bibliotekets materialer og indhold i Google”, som understøtter projektet under Det sammenhængende bibliotek. Randers Bibliotekernes projekt har i en foranalyse i samarbejde med bureauet InboundCPH klarlagt muligheder for at optimere bibliotekets indhold i søgemaskiner som Google. Analysen peger bl.a. på en række forbedringer, som Randers Bibliotekerne i marts i år modtog midler til at realisere. Randers Bibliotekerne er gået i gang med at udvikle forbedringerne, og efter planen vil de blive implementeret i starten af 2020.

Læs mere om projektet her.

Hjælp til brugeren i søgeøjeblikket

I foråret fik brugerne lettere ved at præcisere deres søgning med nye filtreringsmuligheder i appen Biblioteket. Derudover har design- og UX-bureauet Sorthvid gennemgået søgegrænsefladen i DDB CMS og anbefaler bl.a. en søgehjælp, der forsøger at færdiggøre dét ord, brugerne er ved at skrive, en såkaldt "autosuggest". DDB udruller med opgraderingen Release 32 modulet ”Forlag fra bibliotek.dk”, som skal skabe opmærksomhed om muligheden for fjernlån ved at præsentere brugerne for et antal resultater fra bibliotek.dk som supplement til de lokale resultater.

Læs mere om projektet her.

Lokal søgning eller søgning i den nationale materialebestand?

Projektet har iværksat udviklingen af en funktion, Interlibrary Loans, der tillader søgning i national materialebestand via DDB CMS samt bestilling af materialer uden lokal beholdning. Når funktionen er udviklet, skal den aktiveres på tre testbibliotekers driftsites i en testperiode. Testbibliotekerne skal ligeledes bidrage til at afdække de gennemsnitlige omkostninger for et interurbanlån for at få et mere præcist overblik over økonomien, inden der endeligt skal tages stilling til, om det skal udrulles til alle biblioteker.

Læs mere om projektet her.

Visning af søgeresultatet

I løbet af foråret har design- og UX-bureauet Sorthvid gennemgået søgegrænsefladen i DDB CMS og kommet med en række anbefalinger til en forbedret brugeroplevelse. Enkelte forbedringer, som gør søgeresultatsiden mere overskuelig for brugerne, er blevet implementeret. De øvrige anbefalinger bliver taget med i forbindelse med den forestående platformsopgradering af DDB CMS, som forventes påbegyndt i 2020, da det vil blive for omkostningstungt at udvikle til nuværende platform. Projektet er derfor afsluttet.

Læs mere om projektet her.

Single sign-on

Det nye tværgående login-flow bliver implementeret på DDB CMS med Release 31, der forventes klar til test hos bibliotekerne ultimo oktober. Det betyder, at brugere kan bevæge sig fra deres lokale hjemmeside til andre tjenester uden at skulle logge ind igen. Det tværgående login er blevet implementeret på Filmstriben og bibliotek.dk, og efter udrulningen på DDB CMS bliver det også implementeret på proxylicenserne, eReolen, eReolen Go og eReolen Global.

Læs mere om projektet her.

Læs, lyt og se direkte

I samarbejde med eReolen er DDB og Redia i gang med at udvikle en ny player-funktion (afspilning af lydbøger) og en ny reader-funktion (afspilning af e-bøger), hvilket betyder, at brugerne vil kunne lytte til lydbøger og læse e-bøger direkte i appen Biblioteket. Som planlagt bliver den nye player-funktion implementeret i eReolens app i løbet af efteråret, og herefter bliver den nye reader-funktion implementeret i eReolens app. Ifølge planen skulle funktionerne sideløbende blive implementeret i appen Biblioteket inden årsskiftet. Implementeringen af de to funktioner har dog efter et teknisk review vist sig at være mere komplekst end først antaget – blandt andet som følge af, at appen Biblioteket først skulle opdateres til version 3.0 med et nyt design og en ny struktur, således de nye funktioner passer ind.

Når implementeringen er på plads i eReolen, vil vi implementere begge funktioner i appen Biblioteket. Prioriteringen skal ses i lyset af den øgede kompleksitet, der gør, at en sideløbende implementering samt en separat implementering (dvs. en implementering først af player i de to apps og dernæst af reader) vil belaste os/eReolen og leverandøren med unødvendigt dobbeltarbejde i forbindelse med udvikling, test og tilbageløb. Samtidig er det vurderingen, at det i appen Biblioteket vil give brugerne en bedre oplevelse, at begge funktioner implementeres samtidigt. Denne prioritering betyder, at reader og player først bliver implementeret i appen Biblioteket efter årsskiftet.

Læs mere om projektet her.

Tværgående brugerprofil

Bureauet Sorthvid har evalueret de eksisterende brugerprofiler og er kommet med et UX-oplæg til en forbedret, tværgående brugerprofil – i første omgang på DDB CMS og appen Biblioteket, der giver brugerne overblik over personlige stamdata og aktiviteter. Med udgangspunkt i oplægget samt et teknisk review af det eksisterende listeunivers (huskelister, følg forfatter og søgning) er udviklingen af to nye webservices (Material List og Follow Searches) sat i gang. De skal forbedre funktionerne "huskelister" og "følg forfatter og søgning" i DDB CMS og appen Biblioteket. Med de nye services vil brugerne opleve, at nogle af de nuværende funktioner er fjernet. Det er en del af UX-anbefalingen at mindske kompleksitetsniveauet ved fx kun at have én huskeliste fremover. De nye services forventes idriftsat i indeværende år.

Konsolidering og videreudvikling af personalisering

Bureauet Sorthvid har samtidig med evalueringen af brugerprofilerne set på eksisterende personaliseringsløsninger i DDB CMS og kommet med et UX-oplæg til, hvordan brugerne bedst præsenteres for personlige anbefalinger i brugergrænsefladen. Sideløbende har bureauet Reload lavet et teknisk review af infrastrukturen i forhold til personalisering og vurderet et behov for udvikling, der nu er ved at blive planlagt. Det betyder bl.a., at der udrulles en enklere funktionalitet på DDB CMS, så brugerne kun får mulighed for at oprette én huskeliste, som ikke kan deles, og at ratings/bedømmelser fjernes fra DDB CMS. Der skal ligeledes udvikles huskelister i appen Biblioteket, der forventes at være en del af en opdatering i løbet af efteråret.

Appen Biblioteket er blevet opdateret med et nyt design med forbedret struktur (version 3.0), som teknisk gør plads til, at appen kan håndtere de nye personaliseringsfunktioner, som puljeprojektet ”Personaliserede Anbefalinger i Apps (PAPPS)” ved Aarhus Kommunes Biblioteker arbejder med. "PAPPS" er i tæt dialog med DDB, og med støtte fra DDB’s pulje for fælles brugergrænseflader arbejder de på udvikling af en anbefalingsmotor, der kan give brugerne personaliserede anbefalinger på tværs af DDB CMS og apps.

Læs mere om projektet her.Overblik over projekter i Det sammenhængende bibliotek
Overblik over projekter i Det sammenhængende bibliotek

En vision om et sammenhængende relevant og inspirerende digitalt bibliotekstilbud

"Bibliotekets styrke ligger i den brede varierede mængde af materialer sammenholdt med en rolle som kurator og inspirator. Den styrke skal brugerne opleve digitalt ved at få præsenteret relevant, personaliseret og kurateret indhold i et genkendeligt og samlende tilbud på tværs af tjenester og kanaler."

Sådan lyder visionen for Det sammenhængende bibliotek, der danner ramme om arbejdet med DDB CMS og den fælles app Biblioteket i tre år (2018-2021). Visionen realiseres gennem de fire fokusområder: "Biblioteket som inspirator", "tværgående søgning", "kobling mellem bruger og indhold" og "troværdig personalisering". Der er i udgangspunktet vedtaget ni projekter, som konkretiserer realiseringen.

Læs mere om visionen og de ni projekter her.

Siden er sidst opdateret: 21.10.2019

Kontakt

Christel Krabbenhøft
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)