Midlertidig ledelse

Den 31. december i år udløber Glenn Leervad-Bjørns forlængede ansættelse som sekretariatschef for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). På grund af afholdelse af restferie fratræder Glenn de facto allerede ultimo november. Kommunernes Landsforening og Kulturministeriet takker Glenn for hans store indsats for virkeliggørelsen af ambitionen om et stort digitalt løft af den samlede folkebibliotekssektor, som var og er visionen bag etableringen af DDB.

Som bekendt er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Kommunernes Landsforening, Kulturministeriets Departement, Slots- og Kulturstyrelsen og bibliotekerne, der skal komme med en indstilling til KL og Kulturministeren om, hvorvidt de vigtige opgaver om digital biblioteksvirksomhed, som i dag løses af DDB, også fremover skal løses i denne konstruktion, eller om man skal overveje alternative placeringer heraf. Arbejdsgruppen forventes at aflevere sine indstillinger tidligt i det nye år.

Det vil ikke være meningsfyldt at slå stillingen som chef for DDB-sekretariatet op, før der på baggrund af arbejdsgruppens indstillinger er taget politisk stilling til DDB’s fremtid. Parterne bag DDB har derfor besluttet, at ledelsen af sekretariatet i den forventeligt korte periode frem herimod skal varetages ved indlån af to chefer fra Slots- og Kulturstyrelsen, der besidder henholdsvis IT-faglige og biblioteksfaglige kompetencer, nemlig styrelsens chef for Udvikling og Koncern IT, Kresten Bay og chefen for Litteratur og Biblioteker, Annette Bach. Kresten og Annette vil løse opgaven i fællesskab som et ledelsesteam. Både Kresten og Annette har erfaring som sekretariatsledere for det tidligere tværministerielle samarbejde om digital udvikling af forskningsbibliotekerne, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF).

Kresten og Annette overtager ledelsen af DDB pr. 1. december, men vil allerede i tiden frem til da påbegynde dialog med både Glenn og medarbejderne i DDB om de igangværende opgaver i DDB og planerne for opgaveløsningen i det kommende år. De to chefer løser denne opgave samtidig med, at de fortsætter som chefer for deres nuværende enheder. Det er forventningen, at den midlertidige ledelsesopgave skulle varetages frem til sommerferien 2020.

Venlig hilsen

Laila Kildesgaard, Steen Kyed og Jesper Hermansen
DDB’s styregruppe

Siden er sidst opdateret: 24.10.2019

Kontakt

Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)