Hvordan skal DDB’s opgaver organiseres fremover?

DDB’s styregruppe har nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger, hvilken organisering der fremadrettet vil danne den bedste ramme om de drifts- og udviklingsopgaver, der i dag ligger i DDB.

""

Bibliotekernes digitale udvikling har ændret sig markant siden DDB blev etableret i 2012. Med udsigterne til, at KL til januar 2020 bliver eneejer af DBC A/S har DDB’s styregruppe nedsat en arbejdsgruppe, som hen over foråret vil drøfte, hvordan de opgaver, der i dag ligger i DDB, fremadrettet kan organiseres, så de mest hensigtsmæssigt understøtter bibliotekernes samlede digitale udvikling. I forbindelse med arbejdet skal arbejdsgruppen kortlægge mulige scenarier: Både scenarier, der indebærer en videreførelse af den nuværende organisering og scenarier, der indebærer en nedlæggelse af DDB som organisation. Det er ikke hensigten, at en evt. reorganisering skal medføre et bortfald af opgaver, og forslaget fra arbejdsgruppen skal derfor indeholde overvejelser om alle de opgaver, der i dag varetages af DDB. Undtaget er dog bestillerfunktionen ift. DBC A/S, som forventes at blive flyttet til KOMBIT ved årsskiftet.

På baggrund af arbejdet skal DDB’s styregruppe i juni tage stilling til arbejdsgruppens anbefaling til den fremtidige organisering af DDB’s opgaver, der derefter skal politisk behandles af KL’s bestyrelse og kulturministeren.

Du kan læse arbejdsgruppens kommissorium hér.

En bred involvering af bibliotekerne sker på DDB’s strategidag og på et ekstraordinært møde i BCF. Vær med i diskussionerne om bibliotekernes digitale udvikling og tilmeld dig følgende arrangementer:

DDB’s strategidag d. 7. maj (for bibliotekschefer og deres souschefer/stedfortrædere)

Ekstraordinært møde i BCF d. 28. maj (for medlemmer af BCF)

Hvem deltager i arbejdsgruppen om DDB?

Arbejdsgruppen består af en række aktører fra både folkebiblioteker, KL, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen og DDB:

 • Katrine Tarp (Formand for arbejdsgruppen; kontorchef i Kulturministeriets departement)
 • Karoline Amalie Steen (kontorchef i KL)
 • Helle Kolind Mikkelsen (chefkonsulent i KL)
 • Annette Bach (områdechef i Slots- og Kulturministeriet)
 • Søren Mørk Petersen (bibliotekschef i Helsingør Kommune; medlem af DDB’s koordinationsgruppe)
 • Jakob Heide Petersen (bibliotekschef i Københavns Kommune; medlem af DDB’s koordinationsgruppe)
 • Bente Kristoffersen (bibliotekschef i Brønderslev Kommune; medlem af DDB’s koordinationsgruppe)
 • Pernille Schaltz (bibliotekschef i Herning Kommune; repræsentant for centralbibliotekerne)
 • Glenn Leervad Bjørnhart (sekretariatschef i DDB)
 • Sofie Blinkenberg Federspiel (chefkonsulent i DDB; bisidder for Glenn Leervad Bjørnhart)

Siden er sidst opdateret: 10.04.2019

Kontakt

Sofie Blinkenberg Federspiel
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
 • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)