Vision og handleplan for ”Det sammenhængende bibliotek” er vedtaget

DDB’s koordinations- og styregruppe har vedtaget vision og handleplan for DDB CMS og app’en Biblioteket de næste tre år. I første omgang er der planlagt 10 større projekter, der skal understøtte realiseringen af visionen.

""

”Jeg er meget tilfreds med den ramme, der nu ligger for udviklingen af bibliotekernes fælles CMS-system og app. Den sætter brugeren i centrum for en intuitiv, sammenhængende og inspirerende oplevelse på bibliotekets hjemmeside og app og skaber rum for en god balance i det kommunale folkebibliotek som en del af et nationalt tilbud. Med vision og handleplan er der lagt et ambitionsniveau, som vil give et mærkbart løft af det lokale biblioteks digitale brugergrænseflader,” siger formand for DDB’s styregruppe Ralf Klitgaard (KL) om beslutningen.

Visionen og handleplanen er udarbejdet på baggrund af den analyse og de anbefalinger, der ligger i ”Visionsoplægget til Det Sammenhængende bibliotek”, som blev udarbejdet af Advice A/S i efteråret 2017, og som i løbet af foråret 2018 er blevet drøftet og prioriteret på en række møder i sektoren. Der er tale om en vision med fire tilhørende fokusområder og en handleplan, der i første omgang består af tre grundspor og 10 projekter. Der er budgetteret med 8,15 mio. kr. til realisering af de planlagte aktiviteter.

Søren Mørk Petersen, Formand for DDB’s koordinationsgruppe og bibliotekschef i Helsingør, glæder sig til den forbedrede brugeroplevelse, visionen og handlingsplanen kan give til det lokale digitale bibliotek:

”Vi står nu med en tiltrængt plan for, hvad vi vil med folkebibliotekernes primære digitale platforme (DDB CMS og app’en Biblioteket), og hvordan vi kommer dertil. De konkrete projekter – f.eks. etablering af Single sign-on, forbedring af søgefunktioner og udvikling af en tværgående brugerprofil – vil ikke bare forbedre brugeroplevelsen, men også forbedre vores rammer for at udvikle bibliotekstilbuddet som helhed. Jeg håber derfor, at man vil bruge visionen og handleplanen som et værktøj i den lokale digitale ledelse, og at landets biblioteker vil bidrage til realiseringen af visionen, lokalt som nationalt.”

Du kan se den vedtagne vision, fokusområder og handleplan her.

Fra ord til handling

Med godkendelsen af handleplanen og de enkelte projekter er realiseringsarbejdet sat i gang. Efter sommerferien følger en række nyhedsbreve, som fortæller mere om de enkelte fokusområder, og hvad de kommer til at betyde for brugerne og bibliotekerne. Realiseringen af flere af projekterne er allerede godt i gang, og mere information følger i takt med, at projekterne udvikler sig og nye bliver etableret.

Ansvaret for realiseringen af handleplanen vil ligge i regi af DDB. Det er intentionen af flest mulige kommuner skal bidrage til realiseringen af de enkelte projekter. Der bliver nedsat en programstyregruppe med bl.a. repræsentanter fra sektoren, som én gang hvert halve år vurderer, om vision, handleplan og fremdrift i realiseringen forsat er i trit med den digitale udvikling, bibliotekets rammer og brugernes behov.

Hvordan kan jeg bidrage?

Vi opfordrer alle biblioteker – store som små – til at deltage i arbejdet med at realisere visionen om ”Det sammenhængende bibliotek 2018-2021”, f.eks. ved at byde ind med projekter til DDB’s puljer, stille medarbejdere til rådighed i kortere eller længere tid via frikøbs- eller indstationeringsordninger eller deltage i brugerpaneler eller test af løsninger under udvikling. Følg med i DDB’s nyhedsbrev eller ret henvendelse til DDB for mere information om mulighederne for at bidrage. 

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Kontakt

Sofie Blinkenberg Federspiel
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)