Status på forhandlinger om forsideservice

DDB har på vegne af bibliotekerne forhandlet med DBC om en aftale om forsideservice. Det har desværre ikke været muligt at lande en aftale, og DDB arbejder nu på en anden løsning.

""

DDB har forhandlet med DBC om en aftale, som vil sikre bibliotekerne bedre vilkår og indflydelse på drift og udvikling af forsideservice til visning af forsider på bibliotekernes hjemmesider og i bibliotekernes apps. Vurderingen var, at den eksisterende service var for dyr i forhold til funktionalitet, omfang og kvalitet af forsiderne.

DDB har under forhandlingerne derfor haft fokus på at opnå en betydelig prisreduktion, at få flere bogforsider gennem en aftale med en ekstern leverandør, at minimere brugen af indscanning, samt ikke mindst at indgå en aftale, som bibliotekerne har indflydelse på med klare rammer og vilkår for drift og udvikling. 

Der er under forhandlingerne opnået enighed om en prisreduktion, ca. svarende til det, der nu er meldt ud fra DBC’s side. Dog dækker ca. en tredjedel af det beløb, I bliver opkrævet fra DBC, en udvikling, som DDB har vurderet, er uhensigtsmæssig.

DDB har i forhandlingerne stillet det krav, at den tekniske løsning ikke skal bindes unødvendigt tæt op til den øvrige it-infrastruktur. Kravet er blevet stillet, fordi det er DDB’s vurdering, at det vil komplicere og fordyre en ellers simpel service og vanskeliggøre senere konkurrenceudsættelse af tjenesten. Dette har det dog ikke været muligt at opnå enighed om, og da DBC også har afvist at indgå en midlertidig aftale, ser DDB sig nu nødsaget til at arbejde for en anden løsning.

Løsningen skal etableres på bibliotekernes vilkår og finansieres inden for rammerne af DDB-samarbejdet. DDB vil løbende informere om udviklingen af den nye løsning. Denne løsning kan tidligst træde i kraft pr. januar 2019.

Baggrund

I 2017 indgik DDB på vegne af folkebibliotekerne en rammeaftale med rettighedshaverne om bibliotekernes brug af bogforsider. Herefter indledte DDB forhandlinger med DBC om den service, der gør det teknisk muligt for bibliotekerne at bruge forsiderne på hjemmesiden, i biblioteksrummet, på brugernes mobile platforme mv. Det er DDB, der har den løbende dialog med rettighedshaverne om bibliotekernes behov, om indberetning osv. Det er derfor på sigt uholdbart, at DDB ikke har en aftale med den leverandør, der teknisk muliggør brugen af bogforsider.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Kontakt

Glenn Leervad-Bjørn
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)