Fem projektidéer får støtte fra DDB’s pulje for fælles brugergrænseflader 2018

Højere placering af bibliotekernes materialer i Google og personaliserede anbefalinger i app’en ’Biblioteket’ er to af i alt fem projektidéer, som DDB har givet tilsagn i den nye pulje, der støtter op om visionen for Det sammenhængende bibliotek.

""

DDB’s pulje for fælles brugergrænseflader yder tilskud til projektidéer, som vil forbedre eller udvikle nye funktioner til bibliotekernes fælles brugergrænseflader, herunder DDB CMS, app’en ’Biblioteket’ eller nettjenesterne. Formålet med den nye pulje er at sikre samarbejde om bibliotekernes større og teknisk mest tunge projektidéer, så de bliver tænkt ind – både strategisk og teknisk – i den fælles udvikling.  De fire fokusområder for årets pulje tager udgangspunkt i visionen for Det sammenhængende bibliotek.  

I år har puljen modtaget 16 ansøgninger. DDB har i alt tildelt 350.525 kr. til foranalyse af fem projektidéer og yderligere 3.750.000 kr. til en efterfølgende realisering af selve projekterne. På baggrund af foranalyserne skal DDB’s koordinationsgruppe tage endelig stilling til, om projekterne skal realiseres.

Samlet er der blevet ansøgt om langt flere projektmidler, end puljen har til rådighed. Blandt de ansøgninger, der har fået afslag, er der mange gode ideer til udviklingen af de fælles brugergrænseflader. Vi vil i DDB, så vidt det er muligt, inddrage de gode ideer og de biblioteker, der har bragt dem på banen, i det videre udviklingsarbejde til realisering af visionen for Det sammenhængende bibliotek.

De 5 projektidéer, der modtager støtte

Bedre søgbarhed for bibliotekernes materialer og indhold i Google 
Randers Bibliotek har fået tilskud til at undersøge, hvad der skal til for, at bibliotekernes materialer og indhold bliver bedre placeret i brugernes søgeresultat i Google. Målet med foranalysen er - i samarbejde med eksperter på området - at få klarlagt den bedste vej til målet om at øge de lokale bibliotekers synlighed på Google. Projektidéen bygger på ambitionen om at skabe en bedre sammenhæng mellem brugerens generelle informationsbehov og bibliotekets tilbud. Projektet taler dermed direkte ind i projektet ”Start brugerrejsen på eksterne søgemaskiner”, der er et konkret initiativ i handleplanen for Det sammenhængende bibliotek under fokusområdet ”Tværgående søgning”.

Personaliserede anbefalinger i Biblioteket-app’en
ITK ved Aarhus Kommune har fået tilskud til at udfolde deres projektidé ”Personaliserede anbefalinger i Biblioteket-app’en”. I foranalysen skal de undersøge, hvordan brugerne af app'en Biblioteket og eReolens app kan få mere personaliserede, troværdige materialeanbefalinger og på samme tid blive oplyst omkring brugen af deres oplysninger. Projektet skal samarbejde med DDB-sekretariatet, så det sikres, at løsningen til håndtering af anbefalingerne, etableres som en fælles anbefalerløsning til bibliotekerne, der kan genbruges på tværs og som bedst muligt understøtter behovet for anbefalinger i de øvrige bibliotekstjenester – herunder DDB CMS. Projektet skal således understøtte udviklingen af en mere personaliseret digital biblioteksoplevelse og dermed understøtte fokusområdet ”Troværdig personalisering” i handeplanen for Det sammenhængende bibliotek. 

Bedre visning af serier 
Randers Bibliotek har fået tilskud til at udfolde deres projektidé ”Bedre visning af serier”, som skal gøre det lettere for brugerne at danne sig overblik over en serie. Brugeren skal f.eks. let kunne afkode, hvad den næste bog i serien er og hvilken, der er den første. Foranalysen skal undersøge, hvordan det underliggende datagrundlag kan bruges til at gøre visningen af bogserier mere brugervenlig. Projektet understøtter fokusområdet ”Tværgående søgning” i Det sammenhængende bibliotek.

Podcast i bibliotekerne 1.0
ITK ved Aarhus Kommune har fået tilskud til at udfolde deres projektidé ”Podcast i Bibliotekerne 1.0”. Projektet bygger videre på det netop afsluttede puljeprojekt ”Podcast som åben og demokratisk platform”. På baggrund af resultaterne skal foranalysen undersøge, hvordan podcasts kan blive tilgængelige for brugerne i DDB CMS. Projektet understøtter fokusområdet ”Biblioteket som inspirator” i Det sammenhængende bibliotek, der omhandler kuratering, perspektivering og inspiration. 

Wayfinding i app’en Biblioteket
Biblioteket Sønderborg har fået tilskud til at lave en foranalyse af projektidéen ”Wayfinding i app’en Biblioteket”. Foranalysen skal afdække mulighederne for at udvikle en navigationsfunktion i app’en Biblioteket. Funktionen skal hjælpe brugerne med at finde materialer på bibliotekerne samt vise steder på biblioteket, der kan have særlig interesse for brugerne. Projektet har særligt relevante perspektiver for selvbetjente biblioteker og vil bringe brugerne og materialet tættere på hinanden. Projektet understøtter dermed fokusområdet ”Kobling af bruger og indhold” i Det sammenhængende bibliotek og kan være med til at sikre en bedre samlet brugeroplevelse i overgangen fra det digitale til det fysiske rum.

Mere om DDB’s pulje for fælles brugergrænseflader 

Puljen er ny og er oprettet for en toårig forsøgsperiode. Den skal være med til at understøtte samarbejdet om de gode lokale idéer på jeres biblioteker, som skal med i de fælles brugergrænseflader - som for eksempel app’en ’Biblioteket’ og DDB CMS.

Næste gang jeres biblioteker kan ansøge om DDB’s pulje for fælles brugergrænseflader, kan I forvente en kortere proces fra, at I sender ansøgningen, og til I får svar. I næste ansøgningsrunde er det vores ambition at gøre det mere tydeligt, hvilke projekter og områder, der allerede arbejdes på i DDB regi og hvilke områder vi gerne ser ansøgninger inden for.  

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Kontakt

Ninna Assentoft Faurschou
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)