Synlige og tilgængelige digitale materialer

Udgifterne til de digitale materialer er stigende i forhold til det samlede materialebudget, mens kendskabet til og brugen af de digitale materialer er begrænset. Læs om, hvordan du lokalt kan understøtte formidlingen af de digitale licenser.

Som en del af programmet for DDB’s strategidag den 5. maj blev de usynlige, besværlige digitale materialer diskuteret. DDB’s egne fagkonsulenter gav et indblik i, hvordan de digitale materialer bliver brugt på tværs af landet, og tre biblioteker, henholdsvis Sønderborg Bibliotek, Vejle Bibliotek og Gentofte Bibliotekerne, fortalte om deres strategi ift. at øge synlighed og udlån af deres digitale materialer. 

DET BEHØVER IKKE VÆRE DYRT AT FJERNE GRÆNSERNE FOR UDLÅN

På Biblioteket Sønderborg har man valgt ikke at have begrænsninger på udlån. Agnete Moos, Webkonsulent og projektkoordinator på Biblioteket Sønderborg, begrunder det sådan:

”Vi fortolker bibliotekslovens ord om fri og lige adgang på den måde, at vi ikke skal opstille benspænd for borgernes brug af de digitale tilbud. Det giver ikke mening at bruge kræfter på at markedsføre de digitale tilbud og samtidig lægge restriktioner for benyttelsen. Hos os må borgerne gerne bruge vores digitale tilbud, og de må bruge dem lige så tosset de vil. Har det været dyrt for os? Nej. I gennemsnit lånte hver unik bruger på eReolen i marts måned 2 e-bøger. Lånerne i Sønderborg lånte 2,2 e-bøger. For Biblioteket Sønderborg har det være marginalt, hvor meget mere der bliver udlånt, efter at vi har fjernet udlånsloftet.”

SLÅ KILDERNE TIL I BRØNDEN, OG SKAB GRUNDLAG FOR ET STØRRE FORBRUG

En nylig undersøgelse i DDB, foretaget på de 5 licenser, hvor der er flest biblioteker på aftalerne, har vist, at hele 27 ud af 79 kommuner med DDB CMS ikke har slået den store landsdækkende licens Press Reader til i brønden. Ifølge undersøgelsen har det stor betydning for forbruget af licensen. For fx Press Reader var forbruget markant større for de biblioteker, som havde kilden slået til, end for de som ikke havde kilden slået til.

Flere biblioteker er tilbageholdende med at slå alle kilder til i brønden. Man ønsker at undgå, at det skal komme til at forurene søgeresultaterne. På Vejle Bibliotek har man valgt at samtlige kilder skal være slået til. Her har man erfaret, at så længe der arbejdes aktivt og bevidst med at slå alle kilder til, fx  ved samtidigt at gøre det nemmere at filtrere i søgeresultaterne, forurenes søgeresultaterne ikke.

BRUG STATISTIK SOM BESLUTNINGSGRUNDLAG

På Gentofte Bibliotekerne arbejdes der dedikeret med statistikken i ERMS. Blandt andet har man løbende fulgt med i, hvordan lokale kampagner har påvirket udlånstallet. Ved fx at markedsføre indholdet af Zinio, i stedet for at reklamere for Zinio som platform, fik det udlånstallet til at stige til det tredobbelte. 

Også i DDB arbejdes der på at understøtte bibliotekernes arbejde med at forbedre synligheden og tilgængeligheden af de digitale materialer. I sekretariatet og faggruppen for formidling er man blandt andet i fuld gang med et pilotprojekt, hvor fem kommuner tester forskellige formidlingsgreb på forskellige kanaler. Med udgangspunkt i erfaringer og statistik fra pilotprojekterne tager DDB stilling til, hvilke initiativer der bør understøttes yderligere og evt. udbredes nationalt. De samlede resultater af alle fem pilotprojekter forventes at være klar i efteråret 2017.

DDB FØLGER OP PÅ BIBLIOTEKERNES INPUTS 

DDB’s styrende organer evaluerer drøftelser om og tilbagemeldinger på det digitale materialeområde fra strategidagen på et møde d. 15. juni, hvor også yderligere initiativer til opfølgning på dagen vil være på dagsordenen.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Kontakt

Dorte Birkegaard Thuesen
Maja Vestbirk
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)