Rotation i DDB's faggrupper

Kunne du tænke dig at byde ind med din viden om indkøb, formidling eller IT-infrastruktur? DDB’s faggrupper søger nye medlemmer med ansøgningsfrist d. 9. oktober.

Vil du gerne være med i en af DDB’s faggrupper, så åbnes der nu op for nye medlemmer. Koordinationsgruppen har på et møde den 23. maj besluttet, at der fremover skal være løbende rotation i faggrupperne. Formålet med rotationen er at give flere biblioteker muligheden for at byde ind på fagområderne og at sikre en bred faglig inddragelse af både store og små biblioteker fra hele landet.

For at sikre kontinuitet i grupperne, vil det i denne omgang højest være halvdelen af den enkelte gruppe, der skal udskiftes. Rotationen sker med virkning pr. 1. januar 2018, og medlemmer sidder for fire år ad gangen.

Faggruppen for indkøb

Arbejder du med indkøb, og er du god til at tænke strategisk? Faggruppen for indkøb søger to nye medlemmer, der kan bidrage strategisk til forhandling og indkøb på nationalt plan. Derudover vil viden om lokale behov samt kompetencer inden for skolesamarbejdet og e-bogsområdet blive vægtet højt.

Indkøbsgruppen har til formål at understøtte folkebibliotekernes indkøb af digitale materialer og indkøbssamarbejdet. Faggruppen bidrager til en indkøbspolitik og forhandlingsstrategi, som understøtter folkebibliotekernes og netbibliotekernes behov samt DDB’s mission og visioner for samarbejdet. Herudover er faggruppen eksempelvis med til at understøtte, relevansvurdere og kvalificere valget af de materialer, som DDB forhandler samt udpege nye produkter, som DDB skal forhandle aftaler for.

Læs kommissoriet for faggruppen for indkøb her (pdf)

Faggruppen for formidling

Arbejder du med eller har du en holdning til digital formidling, så er der plads i faggruppen for formidling. I foråret tiltrådte to nye medlemmer, og på den baggrund søger gruppen kun et nyt medlem. Faggruppen søger en profil, der arbejder strategisk med formidling og som repræsenterer et af de store biblioteker.

Faggruppen for formidling skal støtte og rådgive sekretariatet ift. formidlingsinitiativer og lokal forankring af projekter og produkter. Faggruppen arbejder eksempelvis med at stille forslag til og koordinere fælles formidlings- og udviklingsinitiativer. Faggruppen er med til at vurdere puljeansøgninger, levere input til DDB’s strategiske indsatsområder og sikre et tilstrækkeligt brugerfokus.

Læs kommissoriet for faggruppen for formidling her (pdf)

Faggruppen for infrastruktur

Vil du være med til at sikre en optimal DDB-infrastruktur? Faggruppen for infrastruktur søger to nye medlemmer. For at sikre en fortsat bred repræsentation af biblioteker opfordrer faggruppen interesserede til at søge uanset biblioteksstørrelse eller geografisk placering.

Infrastrukturgruppen varetager den faglige rådgivning i forhold til bibliotekernes fælles IT-infrastruktur. Gruppen skal sikre en optimal infrastruktur, som er defineret ved (1) brugergrænseflader til borgerne og professionelle brugere, (2) services indenfor områder som søgning og præsentation, adgangsstyring, opdatering og integration, samt (3) et datalag, der understøtter disse services. Gruppen udarbejder eksempelvis arkitekturvision og principper for infrastrukturen, og leverer sparring og input til de underliggende aftaler og planer, herunder planer for infrastrukturens udvikling.

Læs kommissoriet for faggruppen for infrastruktur her (pdf)

Ansøgnings- og behandlingsproces

Ansøgere skal indstilles af bibliotekets leder, og biblioteket skal være tilmeldt DDB. Ansøgningsfristen er mandag den 9. oktober kl. 12.
 
Find ansøgningsskema, og start din ansøgning, her.

Ansøgningerne vurderes dels internt i faggrupperne, dels på tværs af faggrupperne. Efterfølgende sendes en indstilling til koordinationsgruppen, som endeligt vælger og godkender de nye medlemmer. Koordinationsgruppen træffer beslutning på møde den 1. november og rotationen træder i kraft den 1. januar 2018.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Kontakt

Sofie Blinkenberg Federspiel
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)