Syv projekter og tre områder får støtte gennem DDB Puljen

DDB har modtaget 29 ansøgninger til dette års pulje, hvoraf 7 projekter og 3 områder har fået støtte. Projekterne omhandler funktionaliteter på DDB CMS, formidlings- og infrastrukturprojekter på netbibliotekerne, user experience, apps og musikområdet.

DDB har modtaget 29 ansøgninger om tilskud til projekter for et samlet beløb på ca. 20 mio kr. Der er afsat ca. 9 mio. kr. til denne ansøgningsrunde i DDB Puljen for tilskudsåret 2014.

Alle projekterne er blevet behandlet i DDB's faggrupper. Koordinationsgruppen har besluttet at tildele syv projekter midler samt at afsætte midler til tre områder. 

DDB PULJEPROJEKTER 2014

Følgende syv projekter modtager støtte: 

BPI 2.0

Driftsmodning, Personalisering 2

Frikøb af easytingmoduler til DDB CMS

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu (DDB)

Målrettet indholdsformidling i søgeresultatet

PalleNext - børnebibliotekernes fælles mobile site til tweens

Arkiv for dansk litteratur på eReolen

Du kan læse mere om de enkelte projekter i projektbanken.

STØTTE TIL TRE OMRÅDER

APPS

DDB har modtaget to ansøgninger om udviklingen af biblioteket-app'en med hhv. en statistikløsning og en scanningsfunktion. Ansøgningerne bidrager med spændende udvikling, der kan styrke værdien af app'en. For at benytte bibliotekernes midler bedst, har DDB besluttet, at udviklingsforslagene vil blive indarbejdet i det forestående udbud. De ansøgende biblioteker inddrages således i denne proces, mens selve udviklingen vil foregå centralt.

USER EXPERIENCE

Der er indkommet flere ansøgninger, der vedrører UX. DDB bakker i høj grad op om bibliotekernes efterspørgsel på området og vil derfor afsætte midler til området. Da UX er en kernefunktionalitet i DDB CMS - og for at sikre at udviklingen bliver homogen og med fælles retning - er det dog besluttet, at projektejerskabet og -ledelsen for udvikling på dette område bør være forankret i DDB-sekretariatet. DDB vil i den forbindelse inddrage interesserede biblioteker.  

MUSIK

DDB har besluttet at afsætte et rammebeløb for musikområdet. Det har vist sig, at der er forskellige strategiske retninger på musikområdet. DDB nedsætter derfor en gruppe, som skal komme med anbefalinger til en strategisk retning for området, hvorefter der er afsat midler til at understøtte den vedtagne retning.

KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF PROJEKTER

De generelle prioriteringer har taget udgangspunkt i DDB's kerneelementer - hjemmesidepakken, basispakken og DDB's øvrige indsatsområder for 2015, herunder konsolidering, børne- og e-bogsområdet og læring.

Derudover er projekterne udvalgt ud fra deres strategiske værdi for sektoren, hvordan de understøtter den fælles infrastruktur samt kompleksitet.

Læs mere i Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

PROCES FOR BEHANDLINGEN AF ANSØGNINGER

Frem mod ansøgningen til DDB Puljen har det været muligt at deltage i en ideudviklingsdag og i DDB's åbne online forum. Formålet med begge initiativer var at sikre alle indflydelse på, hvad der skal udvikles, og at alle kan bidrage med projektideer og videndele og få sparring på ideerne.

Efter ansøgningsfristen er ansøgningerne blevet behandlet i faggruppen for infrastruktur og faggruppen for formidling, samt i en projektgruppe i sekretariatet. En række projekter er blevet bedt om at uddybe enkelte elementer i ansøgningen, hvis der har været uklarheder omkring ansøgningen. Den endelig beslutning om tildeling af midler blev truffet i koordinationsgruppen i starten af december.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)