Invitation til deltagelse i DDB’s faggrupper og arbejdsgruppe

DDB nedsætter nu følgegrupper på tre forskellige områder. Grupperne besættes af fagpersoner fra DDB bibliotekerne. Pladserne besættes ud fra forskellige kriterier afhængig af området. Nedenfor kan du læse, hvad der lægges vægt på i de tre grupper.

Vi opfordrer alle biblioteksansatte til at søge, både menige medarbejdere og folk med ledelsesansvar.

Vil du være med til at sikre gode digitale materialer til borgerne?

I faggruppen for indkøb har vi brug medlemmer, som har en indsigt i arbejdet med vurdering, anvendelse, selektion og brug af digitale materialer og som kan understøtte DDB’s forhandlinger med viden om behovene på bibliotekerne. To af repræsentanterne skal være fra centralbibliotekerne og skal koordinere de særlige opgaver, som centralbibliotekerne skal varetage ift. indkøbssamarbejdet. Derudover ønskes 3 personer fra andre biblioteker og gerne fra både store og mindre biblioteker, så gruppen bliver så repræsentativ som muligt. 

Læs kommissorium for faggruppen for indkøb (pdf.)

Udfyld ansøgningsskema for faggruppen for indkøb

Faggruppe for infrastruktur

I faggruppen for infrastruktur sikres den optimale DDB platform som bibliotekerne har brug for. Vi har brug for en lille faggruppe bestående af 6 medlemmer, som har stor domæneviden inden for bibliotekssektoren og har kompetencer, der dækker IT forretningsviden, it-kontrakter og serviceorienteret infrastruktur og er repræsentative for små og store folkebiblioteker (3 pladser) og fag-forskningsbibliotekerne eller uddannelsesbibliotekerne (1 plads). Repræsentanterne fra folkebibliotekerne skal være aftagere af hele DDB-Platformen samt deltage i Nyt Fælles BiblioteksSystem (NFBS).

Læs kommissorium for faggruppen for infrastruktur (pdf.)

Udfyld ansøgningsskema for faggruppen for infrastruktur

Vil du være med til at sikre spændende digitale bibliotekstilbud til børn?

I DDB’s arbejdsgruppe for børn ønsker vi medlemmer med fagspecifikke kompetencer, som til dagligt beskæftiger sig med digital formidling rettet mod børn.  Gruppen sammensættes af folk der har erfaring med lokal formidling og folk der har erfaring med nationale formidlingsinitiativer. Desuden skal gruppen samlet set besidde kompetencer indenfor musik, litteratur, spil og film og support og undervisning målrettet børn.

Ansøgere til alle grupperne skal indstilles af bibliotekets leder og biblioteket skal være tilmeldt DDB. Deadline for ansøgninger er onsdag d. 30. oktober kl. 10.00.  

På baggrund af ansøgningerne laver sekretariatet en indstilling til koordinationsgruppen, som endeligt vælger og godkender medlemmerne.  Ved udpegelse af medlemmer af faggrupperne skal det sikres, at der er en bred inddragelse af kommunerne.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)