Puljen for fælles brugergrænseflader

I puljen for fælles brugergrænseflader kan du søge om midler til din gode idé rettet mod den fælles hjemmesideløsning ’DDB CMS’, den fælles app ’Biblioteket’ eller nettjenester.

Puljen blev oprettet i 2018 for en toårig forsøgsperiode. Den skal være med til at understøtte samarbejdet om de gode lokale idéer, som skal med i de fælles brugergrænseflader - som for eksempel app’en ’Biblioteket’. Målet er at sikre samarbejde om de gode idéer til større tekniske projekter, så de bliver tænkt ind – både teknisk og strategisk – i den fælles udvikling.

Aktuelt

DDB’s Styregruppe har på deres møde den 26. februar 2019 besluttet, at DDB i 2019 kun afholder den ene af to forventede projektpuljer, nemlig DDB’s pulje for fælles brugergrænseflader. Denne afholdes i andet halvår af 2019. Du kan finde referater fra Styregruppes møder her.

Puljen åbner for ansøgninger d. 5. september. Mere information følger.

Hvad kan du få tilskud til gennem puljen?

Puljen yder tilskud til projektidéer, som vil forbedre eksisterende elementer af de fælles brugergrænseflader eller udvikle supplerende funktioner, som kan udvide brugen. Projekterne kan være rettet mod slutbrugeren eller biblioteksansatte.

Det kan for eksempel være projektidéer, hvor formålet er at udvikle nye eller forbedre eksisterende funktioner til den fælles hjemmeløsning, DDB CMS, app’en ’Biblioteket’ eller skabe en bedre sammenhæng mellem fælles brugergrænseflader. Det kan også være projekter med idéer til at gøre services såsom BPI lettere at bruge.

Derudover kan du søge om midler til en analyse af en mulig overdragelse af den tekniske drift af en digital bibliotekstjeneste/-service til DDB.

Hvem kan søge?

Alle folkebiblioteker, der er med i DDB, kan søge om midler fra puljen. Bag en ansøgning skal stå mindst to folkebiblioteker og gerne flere. Nettjenester kan også ansøge om projekttilskud, hvis nettjenesten er ejet og drevet af et eller flere biblioteker, der er tilsluttet DDB-samarbejdet, eller af et konsortium, en forening eller lignende, hvor et eller flere af bibliotekerne fra DDB-samarbejdet deltager.

Samarbejde om den gode idé

Gennem puljen søger man først og fremmest med en god idé. En idé, som f.eks. løser en væsentlig udfordring eller udnytter et potentiale til at skabe en øget værdi for brugeren.  Får man tilskud, arbejder man videre med sin idé gennem en for-analyse. I det arbejde er man som ansøger forpligtet til at samarbejde med DDB, så vi sammen kan sikre os, at projektidéen tidligt bliver tænkt ind i den fælles udvikling – både teknisk og strategisk.

Når for-analysen er gennemført, afleverer ansøger en udfoldet projektbeskrivelse. På baggrund af den tager DDB’s koordinationsgruppe endelig stilling til, om projektet skal gennemføres.

Læs om de projektidéer, der i 2018 fik midler til at udføre en foranalyse her.

Fokusområder for puljen for fælles brugergrænseflader 2018

Puljen har fire fokusområder, som er valgt for en toårig periode. De ligger i forlængelse af diskussionsoplægget ’Det sammenhængende bibliotek’, som peger på en fælles vision for DDB CMS og app’en.

Fokusområderne er:

  1. Biblioteket som inspirator (I visionsoplægget ’Bibliotekets DNA’)
  2. Tværgående søgning 
  3. Kobling mellem bruger og indhold
  4. Troværdig personalisering

Derudover er det muligt at søge under ”Frie forsøg”. Du kan læse mere om fokusområderne i selve vejledningen til puljen.

Læs hele diskussionsoplægget ’Det sammenhængende bibliotek’ her

Siden er sidst opdateret: 07.02.2019

Kontakt

Lene Stengaard
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen
  • Danskernes Digitale Bibliotek
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: ddb@remove-this.slks.dk

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)