Puljeprojekter 2013

I 2013 fik otte projekter tilsagn. Af dem er seks er succesfuldt gennemført, og to projekter er afsluttet uden at modtage finansiering fra DDB’s projektpulje.

Gennemførte projekter

Ding2tal -> DDB CMS
Projektet har udviklet en fælles hjemmesideplatform, som i dag kendes under navnet DDB CMS. Projektet tilpassede Ding2tal-systemet til et fleksibelt og modulært CMS-system og testede det i forhold til slutbrugernes behov og forventninger. Projektet identificerede flere uhensigtsmæssigheder, som efter DDB’s overtagelse af projektet er blevet forbedret i senere versioner af DDB CMS.

Intelligent brugerinvolvering - udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket
Silkeborg Bibliotek har udviklet en prototype, som har til formål at undersøge, om afleveringssituationen kan beriges ved at inspirere brugeren til nye lån. Resultatet af undersøgelsen viser, at brugerne udviser interesse og åbenhed for inspiration, og selv er villige til at bidrage med egne anbefalinger i afleveringsøjeblikket – så længe anbefalingen ikke er knyttet til brugerens private Facebook-profil.  

Personalisering #2
Personalisering#2 er videreudviklingen af det oprindelige personaliseringsprojekt, der tilpasser det digitale biblioteksrum (hjemmesiden) efter brugerens interesser. Personalisering #2 fokuserer på brugeroplevelsen og har derfor løbende involveret slutbrugere. Resultaterne fra projektet lever videre i projektet "Driftsmodning af Personalisering 2", hvor kildekoden skal tilpasses og implementeres i DDB CMS.

Relevansrankering på steroider
Projektet har udviklet et modul, som kan give brugeren inspiration til specifikke materialer under brede emner såsom sport eller krimi. Modulet viser et udvalg af materialer, som er filtreret efter oplysninger om bibliotekernes samlede beholdning og tilstedeværelsen af forsidebillede. Modulet er i drift på Randers Biblioteks hjemmeside  og resultater fra projektet viser, at antallet af reservationer og lån er markant højere, hvis materialet bliver vist i modulet. 

Visualisering af relationer
Vejle Bibliotekerne har stået i spidsen for at udvikle et modul, der visualiserer forbindelser mellem materialer og deres tilhørende meta-data. Det giver en alternativ og legende måde at navigere i sin søgning, der kan inspirere brugeren til bøger, som vedkommende ellers ikke ville have fundet. Modulet er i brug på Vejle biblioteks hjemmeside og tilgængeligt til DDB CMS for webmastere.

Virtuelt Dashboard - folkebibliotekers nøgletal - in realtime
Virtuelt Dashboard er et Proof of concept på et digitalt instrumentpanel, der giver bibliotekarer og ledelse adgang til nøgletal. Ved at samle, kombinere og tilgængeliggøre informationer, har bibliotekarer og ledelse adgang til informationer, som kan understøtte beslutninger.

Lukkede projekter

BApps på iPad
Formålet med projektet var at videreudvikle og tilpasse den app, der blev udviklet i BApps projektet (”Biblioteket”), til iPad og iPads mini. Projektet kunne imidlertid mod forventning gennemføres inden for budget på det oprindelige BApps-projekt. Der er derfor ikke udbetalt midler til projektet.

Udvikling af modul til formidling af lister fra Drupal i bibliotekerne
Formålet med projektet var at udvikle et modul til Drupal, der konverterer bibliotekarens emnelister, der i forvejen er på web, til fysiske plakater. Projektet er ikke gennemført blandt andet pga. udfordringer med personaleskift og har derfor ikke fået udbetalt penge fra DDB’s projektpulje.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)