Projektpuljen

DDB’s projektpulje yder tilskud til projekter og initiativer, der i overensstemmelse med DDB’s mission bidrager til folkebibliotekernes digitale tilbud, og som kan sikre borgerne nem adgang til udvalgt medieindhold via digitale platforme. Midlerne i DDB's projektpulje er afsat til fremme af DDB samarbejdet. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for DDB’s projektpulje var d. 3. oktober 2018.

I år afholdte vi to fælles informationsmøder om DDB’s projektpulje og Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. På møderne var der information om formål, fokus og ansøgningsforløb for de to puljer samt mulighed for at tale om dine projektidéer med andre biblioteker og måske finde relevante samarbejdspartnere.

Hvem kan søge?

Det er alene folkebiblioteker, som er tilsluttet DDB-samarbejdet, der kan ansøge om projekttilskud fra DDB’s projektpulje. Det er også muligt at ansøge om projekttilskud rettet imod en nettjeneste i de tilfælde, hvor nettjenesten er ejet og drevet af et eller flere biblioteker, der er tilsluttet DDB-samarbejdet, eller af et konsortium, en forening e.l., hvor et eller flere af bibliotekerne fra DDB-samarbejdet deltager. Ansøger skal i disse tilfælde være et eller flere af de biblioteker, som står bag nettjenesten.

Behandling af ansøgningerne

Ansøgningerne fordeles blandt sekretariatets faglige konsulenter og de relevante faggrupper (fordeles efter projektets emne). De kommer derefter med en udtalelse om projektet. Denne udtalelse indgår i DDB-sekretariatets indstilling til Koordinationsgruppen, som træffer beslutning om, hvilke projekter der skal have tilsagn. Derefter offentliggøres resultatet på DDB's hjemmeside.

Temaer for DDB's projektpulje 2018

DDB’s projektpulje har i 2018 fokus på følgende områder:

  1. Biblioteket tæt på borgernes digitale hverdag.
  2. Nye teknologier til berigelse af biblioteksoplevelsen.

Derudover kan der søges i kategorien ”Frie forsøg”. Kategorien understøtter projekter, der ikke falder ind under de udvalgte temaer, men som peger på andre væsentlige udviklingsmuligheder i forhold til at realisere DDB’s mission. Projekter indenfor de to områder vil blive prioriteret højere end projekter i kategorien ”Frie forsøg”.

Du kan læse mere om kategorierne for årets pulje her.

Projektbanken

I projektbanken kan du se både afsluttede og igangværende biblioteksprojekter, der realiseres med støtte fra DDB. Aktuelle projekter kan løbende følges på siden. Slutrapporter, evalueringer og andet relevant materiale fra afsluttede projekter publiceres i projektbanken.

Projektbanken indeholder informationer om projekter, der relaterer sig til Danskernes Digitale Bibliotek, DEFF og Slots- og Kulturstyrelsen.

Gå til Projektbanken.

Siden er sidst opdateret: 14.06.2018

Kontakt

Ninna Assentoft Faurschou
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.

Vejledning og skabeloner

Vejledningen for DDB's projektpulje 2018 (PDF)

Skabelon for budget (Excel)

Skabelon for hensigtserklæring om samarbejde (Word)

Skabelon for projektbeskrivelse (Word)

Afrapporteringer

Har du modtaget projekttilskud fra DDB, skal du løbende indsende rapporter med faglig og økonomisk status på projektet. Derudover skal du indsende afslutningsrapport ved projektets afslutning. Sagsbehandler i DDB vil tage kontakt til projektleder, når tiden for afrapportering nærmer sig.
Læs evt. mere om afrapporteringer i det tilsagnsbrev, som blev sendt i forbindelse med ansøgningen.

Skabelon til statusrapport (Word)

Skabelon til afslutningsrapport (Word)

  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen
  • Danskernes Digitale Bibliotek
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: ddb@remove-this.slks.dk

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)