Forsideservice

NB! DDB og DBC er lige nu i gang med en afklaring af, hvordan vi i samarbejde kan levere den bedst mulige forsideservice til bibliotekerne med nye og eksisterende elementer.  

Indtil da skal I benytte den eksisterende forsideløsning hos DBC. I skal derfor ikke på nuværende tidspunkt lave nogen tekniske ændringer. Økonomien vil i perioden blive håndteret centralt fra.

Om den nye forsideservice

DDB har udviklet en ny forsideservice, der kan vise forsider på bl.a. bibliotekernes hjemmesider, storskærme og i appen Biblioteket.

Løsningen er ny og udviklet, så den følger best practice på området. Da det er en relativ simpel service, har det været muligt at etablere en både god og billig løsning, som kan driftes inden for DDB’s basispakke. I kan også anvende servicen, selvom I ikke har DDB CMS. 

Indhold i servicen

Servicen indeholder ca.:

  • 250.000 bogforsider af høj kvalitet på skøn- og faglitteratur. Den dækker dermed stort set alle danske titler udgivet de seneste 15 år.
  • 85.000 forsider fra eReolen
  • 289.000 forsider fra Ebook Central
  • 16.000 forsider fra Comics Plus.

Forsider fra eReolen Global og RB Digital vil blive tilføjet snarest.

Forsider til film, musik og spil vil blive tilføjet hurtigst muligt herefter, men vil til en start ikke være med i servicen. Det kan bl.a. betyde, at I må undvære enkelte karruseller på jeres hjemmeside i en kortere periode.

Løsningen indeholder desuden et statistikværktøj, der viser, hvilke materialer uden forsider brugeren møder. På den måde kan vi arbejde med indhentning af nye forsider ud fra kvalificeret viden om behov og relevans. 

Tilmeldingen dækker også skolebiblioteker

Tilmelder I jer servicen, dækker den også skolebibliotekerne i jeres kommune. Løsningen kan anvendes sammen med alle eksterne systemer, herunder det Fælles Bibliotekssystem (Cicero LMS og Cicero Web), Cicero Surf og Cicero Move. 

FAQ - Praktisk om den nye forsideservice

Hvad er planen for at udvide indholdet i forsideservicen?
DDB arbejder løbende på at klargøre nye kilder til servicen. Når en kilde er klar, tilføjes den. De vil derfor blive tilføjet løbende.

Hvordan bliver kvaliteten i den nye forsideservice?
Billedkvaliteten er generelt set høj. Samtidig er der krav om fornuftig beskæring, så det udelukkende er forsidebilledet, der vises. 

Kan vi få indflydelse på servicen?
Ja, I kan få indflydelse på servicen. Den præcise model for, hvordan vi indhenter og kvalificerer ønsker, er endnu ikke fastlagt, men vi melder ud i første halvår af 2019. 

Hvad betyder tilslutning til den nye service for mig som webmaster/-redaktør?
Du vil i en begrænset periode opleve, at nogle af jeres karruseller ikke har forsidebilleder - eks. film-karruseller. Derfor skal I afsætte tid til at gennemgå og skjule karrusellerne - og evt. lave nogle nye. Det kan også betyde, at relaterede materialer i de nyheder og arrangementer, der allerede ligger på jeres hjemmeside, i perioden kan mangle forsider.

Derudover vil det betyde, at I skal ændre en URL, når I skal overgå til den nye service samt ændre servicevalg i app-administrationen. Dette få I særskilt information om, når I tilmelder jer.   

Hvad sker der med de forsider, vi allerede har uploadet i DBC’s upload-service?
De er ikke med i den nye forsideservice. Hvis der er stor efterspørgsel på en upload-service, udvikler vi en. Alternativt vil vi forsøge at forhandle os til de billeder, som I selv har uploadet tidligere. 

Kan vi benytte tjenesten uanset, hvilken brugergrænseflade vi benytter?
Ja, servicen er kompatibel med alle tjenester, der hidtil har benyttet DBC’s forsideservice. I første fase kræver det ikke tilretninger i brugergrænsefladen.

Skal der laves ændringer i grænsefladelaget?
Nej, i første omgang skal der ikke laves ændringer, da servicen er kompatibel med alle tjenester, der hidtil har benyttet DBC’s forsideservice. Det er udelukkende en URL der skal ændres. 

Hvem er leverandør på den nye forsideservice?
ITK Development har udviklet servicen og varetager drift og support. DDB og dermed bibliotekerne ejer dog forsideservicen og de servere, den afvikles på.

FAQ - Vilkår og baggrund

Hvordan får vi på bibliotekerne adgang til den nye forsideservice?
Hvis I endnu ikke har tilmeldt jer, men gerne vil overgå til servicen, skal I tage kontakt til DDB. Herefter vil I modtage information om, hvordan I skifter. 

Hvad koster tilslutning til den nye forsideservice?
Udgifterne til bibliotekernes nye forsideservice bliver dækket af DDB’s basispakke – I vil derfor ikke blive opkrævet betaling for servicen.

Kan man abonnere på flere forsideservices samtidigt?
Nej, teknisk er det ikke muligt at hente forsider fra to forsideservices samtidig.

Skal vi på bibliotekerne gøre noget i forhold til vores tidligere abonnement?
Det er det enkelte biblioteks ansvar at meddele den tidligere leverandør DBC, hvis I ikke længere ønsker ydelsen. Dette vil formentligt skulle ske inden den 1. januar for at undgå en opkrævning i det nye år for 2019. 

Hvad sker der med DBC’s forsideservice efter 1.1.2019?
Det har DDB ikke indflydelse på, da det er DBC’s eget produkt. 

Hvorfor udvikler DDB en ny forsideservice?
DDB har af koordinationsgruppen fået til opgave at sikre en god forsideservice til en fornuftig pris. Vi startede denne opgave med en forhandling med DBC, men kunne ikke nå til enighed om en ny aftale. 

Derfor har vi valgt at etablere en ny service, som skal sikre bibliotekerne en god løsning på gode vilkår. 

Hvorfor kunne DDB og DBC ikke opnå enighed? 
DDB har i forhandlinger stået fast på at sikre bibliotekerne bedre vilkår for forsideservicen – herunder flere bogforsider, lavere pris, statistikkrav og en aftale om acceptable servicemål og udvikling efter best practice-standarder. Det var primært DDB’s krav til udvikling og teknisk opbygning af løsningen, der var afgørende for, at der ikke kunne opnås enighed.

Siden er sidst opdateret: 16.01.2019

Kontakt

Maja Vestbirk
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen
  • Danskernes Digitale Bibliotek
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: ddb@remove-this.slks.dk

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)