Bibliotekernes digitale børnetilbud

Bibliotekerne har i dag en række digitale tilbud, der enten helt eller delvist er målrettet børn, men ingen fælles retning for udviklingen af indsatsen på det digitale børneområde. DDB’s koordinationsgruppe har igangsat projektet ’Bibliotekernes digitale børnetilbud’, der skal sikre, at der formuleres en fælles retning med fokus på det interessante, relevante og inspirerende indhold, som det digitale børnetilbud kan udvikles efter.

Hello Great Works, der er valgt som det kreative bureau på projektet, har efter opdrag fra DDB leveret tre dele:

 1. En analyse og vision
 2. En målgruppesegmentering
 3. Et konceptforslag målrettet en udvalgt målgruppe

Aktuelt

 • DDB arbejder sammen med bureauet på det endelige design samt at kravspecificere det tekniske grundlag.

Analyse og vision

Analysen af bibliotekernes digitale børnetilbud er baseret på den store viden, der allerede findes på området – blandt andet ift. børns læse-, biblioteks- og medievaner samt dybdegående interviews med udvalgte fageksperter uden for bibliotekerne samt børn, forældre, børnebibliotekarer og skolelærere.

Analysen peger på en række indsigter, der danner grundlag for den vision, der er blevet vedtaget af DDB’s koordinationsgruppe. Visionen lyder:

”Det digitale børnebibliotek vil gå forrest i arbejdet med at skabe læselyst hos børn og unge, uanset hvor de er. Børnene skal opleve at få vækket deres nysgerrighed og blive inspireret til fortællingernes store univers.”

Læs om indsigter og vision i analysen her.

12 indsigter fra analysen

 1. Læsning er en pligt –særligt for de ældre børn (10+ år).
 2. Børnene gider godt at læse, når det, de læser, er interessant for dem.
 3. At læse er ikke noget man “… bare lige gør”.
 4. Det er en udfordring at finde ud af, hvad børnene godt kan lide at læse.
 5. Børn vil hellere høre fra andre børn fremfor voksne. 
 6. Bibliotekerne har ikke altid de materialer, børnene efterspørger.
 7. Forældrene kan påvirke børnenes læsning både negativt og positivt. 
 8. Børnene foretrækker den fysiske bog, når de skal læse. 
 9. Bibliotekernes digitale tilbud er ikke på børnenes radar. 
 10. Det fysiske bibliotek appellerer ikke til børn over 7 år.
 11. Der mangler en retning og plan for, hvad bibliotekerne vil på det digitale børneområde.
 12. Børnebibliotekarerne har viljen og gejsten til innovation, men ikke mulighederne.

Målgruppesegmentering

Hello Great Works har taget udgangspunkt i børn i alderen 0-16 år. I den samlede aldersgruppe af 0-16-årige er der flere ting, der går på tværs, og som er værd at holde sig for øje uanset alder. Bl.a. at børn er identitetssøgende og hele tiden søger at definere sig selv ved at spejle sig i andre, og at børn i dag er vant til selv at kunne præge og have indflydelse på det indhold, de bruger.

Ved at dykke ned i børns medievaner og kognitive færdigheder har de opdelt målgruppen i fem undermålgrupper, som er: 0-3 år, 4-6 år, 7-9 år, 10-12 år og 13-15 år.

Undermålgrupper, Hello Great Works
Undermålgrupper

Som del af projektet har projektgruppen udvalgt én undermålgruppe, som der er blevet udarbejdet et konceptforslag målrettet mod. Det er de 7-9 årige, som Hello Great Works også har peget på, da der her er tale om en læselysten målgruppe.

Læs målgruppesegmenteringen og om valget af undermålgruppen her.

Konceptforslag

Hello Great Work har på baggrund af analysens indsigter og den vedtaget vision udarbejdet et konceptforlag målrettet de 7-10-årige. Udgangspunktet for konceptet er en personlig lånerprofil. På baggrund af analysen anbefales det at bibliotekerne arbejder med personalisering af indhold til det enkelte barn, da personalisering er den bedste forudsætning for at skabe læselyst hos børnene. Det er det fordi bibliotekerne på baggrund af børnenes inputs og adfærd kan præsentere relevant og interessant indhold for det enkelte barn. Der eksisterer en klar forventning hos børnene om at de digitale services, de interagerer med, genkender dem og viser dem relevant indhold.

Konceptet er blevet brugertestet af en gruppe børn og er efterfølgende blevet tilpasset resultaterne fra testen.

Se en præsentation af konceptforslaget her.

Proces

Analysen af det digitale bibliotekstilbud for børn er baseret på den store viden, der allerede findes på området – blandt andet ift. børns læse-, biblioteks- og medievaner. Hello Great Works, der er valgt som det kreative bureau på projektet, har foretaget dybdegående interviews med udvalgte fageksperter uden for bibliotekerne samt børn, børnebibliotekarer, forældre og skolelærere. DDB har desuden modtaget svar på spørgeskemaer fra folkebiblioteker, som har givet indblik i biblioteksfaglige erfaringer med og ønsker til arbejdet med børneområdet.

Bureauet har på baggrund af det udarbejdet et oplæg til en vision for det digitale børnetilbud for aldersgruppen 0-16 år, som DDB’s koordinationsgruppe har godkendt.

Den brede målgruppe er med udgangspunkt i børnenes kognitive udvikling, brug af biblioteket og læse- og medievaner inddelt i fem delmålgrupper: 0-3 år, 4-6 år, 7-9 år, 10-12 år og 13-15 år. Bureauet har udvalgt målgruppen 7-9 år og har skitseret forskellige løsningscenarier til målgruppen.

Formulering af projektets delopgaver i første fase, Hello Great Works
Visualisering af del-opgaver i projektet
Siden er sidst opdateret: 18.02.2020

Kontakt

Maja Vestbirk
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
 • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)