Bedre formidling af digitale licenser

Om projektet

Projektet har haft til formål at øge tilgængeligheden og synligheden for brugerne af digitale licenser på bibliotekernes hjemmeside og i det fysiske rum samt at gøre det nemmere for bibliotekarerne at navigere i de mange digitale materialer.

Som del af projektet har fem udvalgte biblioteker afprøvet forskellige metoder til at skabe større synlighed og øget brug af bibliotekernes digitale licenser. Pilotprojekterne har afprøvet forskellige formidlingsgreb på forskellige kanaler for at kunne måle på effekten af de forskellige greb.

Resultater

  • DBC har tilføjet danske metadata på følgende licenser: Mango Language og RB Digital.
  • Faggruppen for formidling har leveret input til ambassadørnetværket i forhold til at styrke beskrivelserne af licenserne på Centralbibliotek.dk, så det bliver nemmere for det enkelte bibliotek at vurdere relevansen af hver enkelt kilde.  
  • Der er udarbejdet en ny visning af licenserne i forbindelse med udrulning af nyt design og er udrullet i forbindelse med udrulningen af det nye design (Release 4, 2016).
  • Bureauet B14 har leveret et forslag til ny navngivning af hjemmesideindgangen til de digitale materialer. De har foreslået ”e-bøger og medier”.
  • De fem biblioteker har afsluttet deres pilotprojekter. 
  • DDB har forhandlet rettigheder til brug af forsider på Comics Plus, RB Digital og Press Reader. De vil blive tilgængelige i DDB CMS, så det redaktionelt bliver nemmere at formidle materialerne. 
  • På baggrund af erfaringerne fra pilotprojekterne har DDB fået udarbejdet et grafisk kampagnemateriale til formidling af RB Digital i det fysiske rum på hjemmeside og sociale medier.
  • DDB har udarbejdet to vejledninger til at øge brugen af digitale materialer ved at gøre kilder søgbare og prioritere og booste dem i søgeresultatet.

Mere om pilotprojekterne

De fem biblioteker er Tønder Bibliotek, Randers Bibliotek, Herning Centralbibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker og Ballerup Bibliotekerne. De har arbejdet med licenserne RB Digital (tidligere Zinio), Press Reader, Comics plus, eReolen Global, Gale licenserne og MasterFile Premier.

De fem pilotprojekter har udvalgt en række licenser og forholdt sig til potentielle målgrupper. De har udarbejdet en række koncepter og/eller materialer, som andre biblioteker kan genbruge. De kan findes på Centralbibliotek.dk.

Formidling gennem temapakker af Herning Centralbibliotek

Herning Centralbibliotek har udarbejdet et koncept à la ”Årstidernes kasser”, hvor afgrænsede målgrupper kan abonnere på forskellige kasser med målrettet indhold. I projektet testede Herning Centralbibliotek abonnementsløsningen ”Din virtuelle weekendtaske” med kurateret indhold fra licenser til kvinder i den modne alder, der interesserer sig for litteratur, hus og håndarbejde. Projektet har fokuseret på licenserne RB Digital (tidligere Zinio), Press Reader og eReolen Global. Herning Centralbibliotek har udviklet en grafisk identitet til abonnementsløsningen og dertil en række formidlingsvideoer, radiospots og bogmærker til markedsføring af abonnementet.

Erfaringer fra projektet

Projektet viste at målrettet formidling via nyhedsbrev kan øge interessen for og brugen af licenserne. Projektet fandt, at markedsføringen af abonnementet skal være konsekvent, planlagt og vedligeholdt samt køre på tværs af kommunikationskanaler, hvis tilslutningen til og brugen af abonnementet skal forblive højt.

Læs evaluering af projektet her.

Formidling gennem nyhedsbreve af Randers Bibliotek

Randers Bibliotek har afprøvet, om gentagen og målrettet formidling af indhold fra licensen RB Digital (tidligere Zinio) via bibliotekets nyhedsbrev øger brugen af licensen. I samarbejde med en grafiker har Randers Bibliotek udviklet en nyhedsbrevsskabelon, som indeholder en bannerskabelon og en listevisningsskabelon til formidling af magasiner.  I testperioden udsendte Randers Bibliotek nyhedsbreve 3-4 gange om måneden til enkelte nyhedsgrupper og supplerede nyhedsbrevformidlingen med fysiske udstillinger på biblioteket og blogindlæg på bibliotekets hjemmeside.

Erfaringer fra projektet

Projektet fandt, at målrettet formidling af indhold i magasinerne påvirker brugen af RB Digital, men formidlingen skal være konstant, så man hele tiden husker brugerne på tilbuddet. I testperioden oplevede Randers Bibliotek en signifikant stigning af downloads af flere af de magasiner, de formidlede indhold fra. Efter testperioden downloadede bibliotekets brugere dobbelt så mange magasiner fra RB Digital, som inden projektet startede. Da de stoppede med at formidle indhold fra licensen, faldt brugstallene igen.

Læs evaluering af projektet her.

Formidling til gymnasier af Tønder Bibliotek

Tønder Bibliotek har arbejdet med at øge brugen af digitale licenser blandt gymnasielever. Projektet udvalgte 3. g’ere på Tønder gymnasium som målgruppe i forbindelse med et afsluttende eksamensprojekt. Licenserne, der blev sat fokus på, var Science in Context, Masterfile Premier og Global Issues in Context. Tønder Bibliotek arbejdede med at formidle disse licenser til eleverne gennem opsøgende kommunikation ude på gymnasiet, både personligt og via plakater samt merchandise, videotutorials på bibliotekets hjemmeside og målrettet kommunikation på sociale medier.

Erfaringer fra projektet

I projektets periode streg brugen af de tre licenser mere end forventet på Tønder Bibliotek. Bibliotekernes synlighed og tilstedeværelse på gymnasiet har skabt en øget opmærksomhed for biblioteket som en mulig samarbejdspartner for elever og undervisere. Især elevernes personlige relation til bibliotekarer gav en frugtbar formidlingssituation af licenserne. I projektet erfarede Tønder Bibliotek, at elevernes brug af licenserne steg markant, men at kontakten mellem gymnasium og bibliotek skulle vedligeholdes løbende for at fastholde det høje brug.

Læs evaluering af projektet her.

Formidling i det fysiske rum af Aarhus Kommunes Biblioteker

Aarhus Kommunes Biblioteker har forsøgt at øge brugen af de digitale licenser ved at styrke formidlingen i det fysiske rum. I projektforløbet har de formidlet indhold fra licenserne RB Digital (tidligere Zinio), PressReader og Comics Plus med formålet om at øge brugen af disse licenser med grafisk materiale, udstillinger på bibliotekerne og apps på touchskærme.

Erfaringer fra projektet

Projektets formidling af de digitale tekstlicenser i det fysiske rum gav en markant stigning i brugen af dem i perioden sammenlignet med samme periode året forinden, især steg antal downloads af magasiner i RB Digital og PressReader i testperioden.

Læs evaluering af projektet her.

Formidling på hjemmeside af Ballerup Bibliotekerne

Ballerup Bibliotekerne har afprøvet greb i forhold til at gøre Gale-licenserne med fokus på Science in Context mere synlige og tilgængelige på hjemmesiden. De har bl.a. produceret omkring 17.000 forsider til artikler fra Science in Context, som de i første omgang tester konceptet på. Ballerup Bibliotekerne er ligeledes ved at teste ”Maskinoversatte søgeforslag”, der har til formål at oversætte brugerens søgeord til engelsk, som foreslås til brugeren, hvis det giver flere resultater.

Projektet ”Maskinoversatte søgeforslag” kommer i drift i DDB CMS i løbet af efteråret 2018.

Herudover har Ballerup arbejdet med flere projekter, der sigter mod formidling af de digitale licenser. Bl.a. projektet Kampagne PLUS, der giver mulighed for at oprette kampagner f.eks. for de digitale ressourcer, f.eks. baseret på, om der er mange resultater fra disse i brugerens søgeresultat og projektet Guldknappen, der integrerer digital artikelservice i DDB CMS så bestilling kan foretages uden at forlade hjemmesiden.

Læs mere om Ballerup-projekterne her.

Siden er sidst opdateret: 15.08.2019

Kontakt

Dorte Birkegaard Thuesen
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)