DDB CMS

DDB CMS er bibliotekernes fælles hjemmesideplatform, som bliver vedligeholdt af DDB og videreudviklet i samarbejde med bibliotekerne. 82 biblioteker har i dag hjemmesider på DDB CMS.

Aktuelt

 • Visionen og handleplanen for Det sammenhængende bibliotek danner i perioden 2018-2021 rammer om arbejdet med udviklingen af DDB CMS.
 • I slutningen af 2021 vil den platform, som DDB CMS på nuværende tidspunkt er baseret på, ikke længere modtage kode- eller sikkerhedsopdateringer. Derfor skal DDB CMS genetableres på en ny version af platformen. DDB er påbegyndt den omfattende platformsopgradering.
 • Den seneste opgradering (release 31.1) indeholder en række forbedringer af DDB CMS, som giver det tekniske grundlag for, at brugerne kan tilgå deres huskeliste på både bibliotekernes hjemmeside og i appen Biblioteket. Derudover samles listerne i én samlet huskeliste, som ligeledes gøres mere enkel, mens nogle funktioner - herunder ratings og personaliseringselementer - bliver fjernet.
 • En tidligere opgradering (release 30) giver jer bl.a. bedre muligheder for at vise kampagner og større fleksibilitet med sektionssider.
 • En ny lov om webtilgængelighed trådte i kraft i 2018. I den forbindelse testede DDB i samarbejde med Københavns Biblioteker og konsulentfirmaet Sensus tilgængeligheden på Københavns Bibliotekers hjemmeside. Læs mere om tilgængelighed her.

Om designet

I 2017 fik DDB CMS et nyt design, som er mere visuel, fængende og brugervenlig og på samme tid indeholdte nye moduler og funktioner.

Forsiden i designet er opbygget af fem faste elementer: Nyheder, åbningstider, arrangementer, temaer, materialekarrusel/tabroll. Derudover rummer forsiden en topmenu, genvej til åbningstider, ’log ind’-knap, søgefelt og footer.

 • Nyheder: Her vises teasers for fem udvalgte nyheder. 
 • Åbningstider: Her vises dagens åbningstider for alle eller udvalgte filialer. 
 • Arrangementer: Her vises teasers for mellem 3 og 18 arrangementer. 
 • Temaer: Her vises teasers for et uendeligt antal temaer. 
 • Tabroll*: Består af op til fem nyheder, arrangementer, sider eller temaer, der vises øverst på forsiden. 
 • Materiale-karrusellerne*: Er placeret mellem arrangementer og åbningstider midt på forsiden og rummer mulighed for op til 7 emner.

* der skal vælges mellem enten materiale-karrusel eller tabroll.

Læs guide til DDB CMS' design her.

Releaseplan 2020

Release 31.1 indeholder bl.a. forbedret listevisning med én samlet huskeliste og fjernelse af rating-funktion. I drift i marts.

Release 31.2 indeholder bl.a. en upload service til Cover service.

Release 32 indeholder bl.a. Ballerup-projekter (Mente du, Guldknappen, Søgeforslag på engelsk).

Release 33 indeholder bugfixes.

Søgeprojekter

DDB har udviklet og er i færd med at udvikle en række søgefunktioner til DDB CMS. Funktionerne er initieret af Ballerup Bibliotekerne:

Kampagne PLUS var en del af release 30. Kampagne PLUS er en udvidelse af det eksisterende kampagnemodul i DDB CMS og giver mulighed for at lade en kampagneboks dukke op på søgeresultatsiden og på postvisning/værkvisning ud fra mange flere kriterier end det eksisterende kampagnemodul. Læs mere om modulet her.

Layout uden Grænser var en del af release 31. Med denne funktion er det muligt at vise billeder og materialer løbende i en tekst. Det betyder, at biblioteker kan indlejre elementerne direkte i brødteksten og eksempelvis præsentere brugeren for materialer undervejs i en artikel. Elementerne kan indlejres i teksten i en hel, en halv eller en tredjedel spalte, og derudover er det muligt at indlejre flere materialer som karrusel, kort liste eller lang liste.

Mente du er med i release 32. Funktionen er en del af subsearch-modulerne og giver brugeren andre søgeforslag, som ligger tæt op ad brugerens søgning, samt hvad andre brugere ofte søger på. Funktionen er blevet en del af projektet ’Hjælp brugeren i søgeøjeblikket’ under Det sammenhængende bibliotek.

Søgeforslag på engelsk er med i release 32. Funktionen er en del af subsearch-modulerne og oversætter brugerens søgning til engelsk. Hvis der er flere søgeresultater på engelsk, bliver brugeren gjort opmærksom på, hvor mange resultater det giver, hvis man foretager søgningen på engelsk. Funktionen er blevet en del af projektet ’Hjælp brugeren i søgeøjeblikket’ under Det sammenhængende bibliotek.

Resultater fra bibliotek.dk er med i release 32. Funktionen er en del af subsearch-modulerne og skal skabe opmærksomhed om muligheden for fjernlån ved at præsentere brugeren for et antal resultater fra bibliotek.dk som supplement til de lokale resultater. Dette skal kun ske, når der både er flere end 100 hits i bibliotek.dk og færre end 100 hits på den lokale hjemmeside samt mere fag- end skønlitteratur i brugerens søgesæt. Funktionen er blevet en del af projektet ’Hjælp brugeren i søgeøjeblikket’ under Det sammenhængende bibliotek.

Guldknappen er ikke tagget til release, da den afventer flere afklaringer. Med funktionen bliver digital artikelservice integreret i DDB CMS, så brugeren kan lave en bestilling uden at forlade hjemmesiden.

Feltsøgning PLUS udvikles af Ballerup Bibliotekerne alene. Funktionen er ikke tagget til release. Den skal kombinere det bedste fra det eksisterende feltsøgningsmodul med det bedste fra de filtreringsmuligheder, som findes i specialiserede søgesider på bibliotek.dk. Formålet er at give brugerne mulighed for fra start at vælge særlige filtreringsmuligheder, så deres søgninger ikke fejler og bliver mere præcise.

Hostingplaner

Biblioteker, der er med i DDB CMS, kan vælge mellem tre forskellige hostingplaner. De tre planer definerer graden af tilpasningsmuligheder og support i forbindelse med DDB CMS.

Redaktør
Redaktørplanen er for de biblioteker, der tilretter deres design via standardformularer og benytter sig af DDB CMS standardløsning med de funktioner, som alle biblioteker har adgang til. Man har her primært mulighed for at redigere indholdet, konfigurere opsætningen inden for rammerne af DDB CMS og til dels layoutet på hjemmesiden. 

Der er ikke mulighed for at foretage dybdegående tekniske ændringer i opbygningen eller funktionalitet. Det kræver et vist kendskab til redigering af hjemmesider, men derudover ingen særlige tekniske forudsætninger.

Redaktørplanen bør vælges af biblioteker, der ønsker en standardløsning, og som gerne vil have teknisk support. Løsningen vil opfylde langt de fleste bibliotekers behov, mens enkelte biblioteker vil have særlige behov, der fordrer valg af enten webmaster- eller programmør-hostingplanen.

Webmaster
Webmasterplanen er for de biblioteker, som har behov for direkte at kunne udvikle og implementere ændringer. Bibliotekerne kan selv tilføje moduler og nye design-temaer, som blandt andet kan være nødvendig, hvis biblioteket for eksempel skal følge kommunens prædefinerede designmanual. 

Supporten dækker fejl i de funktioner, som er med i DDB CMS, mens biblioteket selv skal afholde udgifter til support som følge af fejl, der er opstået på grund af bibliotekets installation af design og moduler, der ikke er en del af DDB CMS. 

Webmasterplanen bør derfor vælges af biblioteker, som har tekniske kompetencer til at tilføje moduler, samt kompetencer til at afhjælpe problemer, der opstår i forbindelse med installation og test samt opgradering til senere versioner af DDB CMS.

Læs brugsbetingelserne for webmasterhostingplanen her.

Programmør
Programmørplanen er til biblioteker, som ønsker at foretage grundlæggende ændringer i DDB CMS kodebasen - baseret på enten in-house ekspertise eller 3. partsleverandører - og derfor har behov for fuld adgang til serveren. 

Biblioteket påtager sig det fulde ansvar for hele serveren. Dette medfører, at opstår der problemer, hvor der er behov for konsulentbistand fra DBC, sker dette for egen regning. 

Programmørplanen er for biblioteker, der lokalt råder over stærke tekniske kompetencer, og som kan administrere adgang til egen server uden support med det ansvar, dette medfører.

Læs den fulde beskrivelse af hostingplanerne her.
Læs DDB's anbefaling til valg af hostingplan her.

Mere om DDB CMS

DDB CMS er bibliotekernes fælles hjemmesideplatform, som bliver vedligeholdt af DDB og videreudviklet i samarbejde med bibliotekerne.

Ved at satse på ét fælles hjemmesidesystem og dermed samle udviklingskræfterne er visionen at opnå et højt niveau på bibliotekernes hjemmesider på tværs af landet og til en fornuftig pris for bibliotekerne.

DDB udruller minimum fire opgraderinger årligt til DDB CMS. Det præcise indhold i en opgradering ligger først fast efter en test- og godkendelsesfase, der sikrer kvaliteten og stabiliteten af en ny opgradering. 

En opgraderings endelige indhold ligger derfor fast cirka to uger inden, at en opgradering udrulles til bibliotekernes stagingmiljøer. Når en opgradering er frigivet til staging, har bibliotekerne oftest to fulde uger til at teste opgraderingen og indberette fejl.

Siden er sidst opdateret: 15.03.2019

Kontakt

Christel Krabbenhøft
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.

Nyttige links

DDB CMS Support

DDB CMS’ wiki-side (manualer, vejledning til at indberette problemer/issues og vejledninger til konfigurationer mv.)

DDB CMS' Facebook-gruppe 'DDB CMS for praktikere'

Kommende issues i releases

 • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)