DDB CMS

DDB CMS er bibliotekernes fælles hjemmesideplatform, som bliver vedligeholdt af DDB og videreudviklet i samarbejde med bibliotekerne. 81 biblioteker har i dag hjemmesider på DDB CMS.

Aktuelt

 • Visionen og handleplanen for Det sammenhængende bibliotek danner i perioden 2018-2021 rammer om arbejdet med udviklingen af DDB CMS.
 • Den seneste opgradering (Release 31) indeholder ‘Single sign-on’ og ‘Layout uden grænser’ samt en række fejlrettelser, styling- og funktionsforbedringer.
 • En tidligere opgradering (Release 30) giver jer bl.a. bedre muligheder for at vise kampagner og større fleksibilitet med sektionssider.
 • En ny lov om webtilgængelighed trådte i kraft i 2018. I den forbindelse testede DDB i samarbejde med Københavns Biblioteker og konsulentfirmaet Sensus tilgængeligheden på Københavns Bibliotekers hjemmeside. Læs mere om tilgængelighed her.

Om designet

I 2017 fik DDB CMS et nyt design, som er mere visuel, fængende og brugervenlig og på samme tid indeholdte nye moduler og funktioner.

Forsiden i designet er opbygget af fem faste elementer: Nyheder, åbningstider, arrangementer, temaer, materialekarrusel/tabroll. Derudover rummer forsiden en topmenu, genvej til åbningstider, ’log ind’-knap, søgefelt og footer.

 • Nyheder: Her vises teasers for fem udvalgte nyheder. 
 • Åbningstider: Her vises dagens åbningstider for alle eller udvalgte filialer. 
 • Arrangementer: Her vises teasers for mellem 3 og 18 arrangementer. 
 • Temaer: Her vises teasers for et uendeligt antal temaer. 
 • Tabroll*: Består af op til fem nyheder, arrangementer, sider eller temaer, der vises øverst på forsiden. 
 • Materiale-karrusellerne*: Er placeret mellem arrangementer og åbningstider midt på forsiden og rummer mulighed for op til 7 emner.

* der skal vælges mellem enten materiale-karrusel eller tabroll.

Læs guide til DDB CMS' design her

Releaseplan 2020

Release 31.1 indeholder bl.a. forbedret listevisning med én samlet huskeliste og fjernelse af rating-funktion. Forventes i drift i februar.

Release 32 indeholder bl.a. Ballerup-projekter (Mente du, Guldknappen, Søgeforslag på engelsk).

Release 33 indeholder bugfixes.

Personalisering

Personaliseringsmodulerne er en tilføjelse til DDB CMS, som gør det muligt at tilbyde brugerne skræddersyede forslag til det næste lån. Modulerne blev udrullet til drift i april 2017.

Personaliseringsmulighederne tilbyder brugerne muligheder for at finde det næste lån - både gennem anbefalinger, beskeder om nyheder inden for brugerens interesser og muligheden for at lave lister.

Funktionerne er et resultat af DDB-puljeprojektet ”Personalisering 2”, som har udviklet algoritmer og funktioner, der blandt andet giver målrettede forslag til nye titler til den enkelte biblioteksbruger.

Funktionerne er formidlingsmæssigt et løft af hjemmesiden, hvor brugeren ikke nødvendigvis aktivt selv skal søge for at finde nye materialer. Derimod får brugeren synligt foreslået udvalgte materialer.

Funktionerne er unikke og udviklet specifikt til bibliotekerne og deres brugere. Funktionerne tager dermed både højde for, at biblioteket har mange forskellige typer materialer, og at biblioteket som offentlig institution har særlige forpligtelser. Det betyder blandt andet, at brugeren aktivt skal sige ja, før bibliotekerne gemmer lånehistorikken, og at det bliver forklaret, hvorfor brugeren bliver præsenteret for lige netop de materialer. Derudover er det ikke blot ’mere af det samme’, som brugeren bliver præsenteret for. Funktionerne er kreeret ud fra tanken om at inspirere bredt og foreslår f.eks. ikke kun de mest udlånte titler. Brugeren kan også aktivt følge forfattere og søgninger og få besked, når der er nyt.

Læs mere om personaliseringsfunktionerne her

Ballerup Bibliotekernes projekter

Ballerup Bibliotekerne har udviklet en række funktioner, som forventes at blive integreret i DDB CMS i løbet af 2018 og 2019:

Kampagne PLUS er en del af Release 30. Kampagne PLUS er en udvidelse af det eksisterende kampagnemodul i DDB CMS og giver mulighed for at lade en kampagneboks dukke op på søgeresultatsiden og på postvisning/værkvisning ud fra mange flere kriterier end det eksisterende kampagnemodul. Læs mere om det nye modul her.

Layout uden Grænser er med i Release 31. Med denne funktion er det muligt at vise billeder og materialer løbende i en tekst. Det betyder, at biblioteker kan indlejre elementerne direkte i brødteksten og eksempelvis præsentere brugeren for materialer undervejs i en artikel. Elementerne kan indlejres i teksten i en hel, en halv eller en tredjedel spalte, og derudover er det muligt at indlejre flere materialer som karrusel, kort liste eller lang liste.

Guldknappen er en del af Release 32. Her bliver digital artikelservice integreret i DDB CMS, så brugeren kan lave en bestilling uden at forlade hjemmesiden.

Mente du er med i Release 32. Funktionen giver brugeren andre søgeforslag, som ligger tæt op af brugerens søgning, samt hvad andre brugere ofte søger på.

Søgeforslag på engelsk er en del af Release 32 og oversætter brugerens søgning til engelsk. Hvis der er flere søgeresultater på engelsk, bliver brugeren gjort opmærksom på, hvor mange resultater det giver, hvis man foretager søgningen på engelsk.

Feltsøgning PLUS er ikke tagget til release endnu. Funktionen kombinerer det bedste fra det eksisterende feltsøgningsmodul med det bedste fra de filtreringsmuligheder, som findes i specialiserede søgesider på bibliotek.dk. Formålet er at give brugerne mulighed for fra start at vælge særlige filtreringsmuligheder, så deres søgninger ikke fejler og bliver mere præcise.

Resultater fra bibliotek.dk er endnu ikke tagget til release. Projektet skal skabe opmærksomhed om muligheden for fjernlån ved at præsentere brugeren for et antal resultater fra bibliotek.dk som supplement til de lokale resultater. Dette skal kun ske, når der både er flere end 100 hits i bibliotek.dk og færre end 100 hits på den lokale hjemmeside samt mere fag- end skønlitteratur i brugerens søgesæt.

Hostingplaner

Biblioteker, der er med i DDB CMS, kan vælge mellem tre forskellige hostingplaner. De tre planer definerer graden af tilpasningsmuligheder og support i forbindelse med DDB CMS.

Redaktør
Redaktørplanen er for de biblioteker, der tilretter deres design via standardformularer og benytter sig af DDB CMS standardløsning med de funktioner, som alle biblioteker har adgang til. Man har her primært mulighed for at redigere indholdet, konfigurere opsætningen inden for rammerne af DDB CMS og til dels layoutet på hjemmesiden. 

Der er ikke mulighed for at foretage dybdegående tekniske ændringer i opbygningen eller funktionalitet. Det kræver et vist kendskab til redigering af hjemmesider, men derudover ingen særlige tekniske forudsætninger.

Redaktørplanen bør vælges af biblioteker, der ønsker en standardløsning, og som gerne vil have teknisk support. Løsningen vil opfylde langt de fleste bibliotekers behov, mens enkelte biblioteker vil have særlige behov, der fordrer valg af enten webmaster- eller programmør-hostingplanen.

Webmaster
Webmasterplanen er for de biblioteker, som har behov for direkte at kunne udvikle og implementere ændringer. Bibliotekerne kan selv tilføje moduler og nye design-temaer, som blandt andet kan være nødvendig, hvis biblioteket for eksempel skal følge kommunens prædefinerede designmanual. 

Supporten dækker fejl i de funktioner, som er med i DDB CMS, mens biblioteket selv skal afholde udgifter til support som følge af fejl, der er opstået på grund af bibliotekets installation af design og moduler, der ikke er en del af DDB CMS. 

Webmasterplanen bør derfor vælges af biblioteker, som har tekniske kompetencer til at tilføje moduler, samt kompetencer til at afhjælpe problemer, der opstår i forbindelse med installation og test samt opgradering til senere versioner af DDB CMS.

Læs brugsbetingelserne for webmasterhostingplanen

Programmør
Programmørplanen er til biblioteker, som ønsker at foretage grundlæggende ændringer i DDB CMS kodebasen - baseret på enten in-house ekspertise eller 3. partsleverandører - og derfor har behov for fuld adgang til serveren. 

Biblioteket påtager sig det fulde ansvar for hele serveren. Dette medfører, at opstår der problemer, hvor der er behov for konsulentbistand fra DBC, sker dette for egen regning. 

Programmørplanen er for biblioteker, der lokalt råder over stærke tekniske kompetencer, og som kan administrere adgang til egen server uden support med det ansvar, dette medfører.

Læs den fulde beskrivelse af hostingplanerne
Læs DDB's anbefaling til valg af hostingplan

Mere om DDB CMS

DDB CMS er bibliotekernes fælles hjemmesideplatform, som bliver vedligeholdt af DDB og videreudviklet i samarbejde med bibliotekerne.

Ved at satse på ét fælles hjemmesidesystem og dermed samle udviklingskræfterne er visionen at opnå et højt niveau på bibliotekernes hjemmesider på tværs af landet og til en fornuftig pris for bibliotekerne.

DDB udruller minimum fire opgraderinger årligt til DDB CMS. Det præcise indhold i en opgradering ligger først fast efter en test- og godkendelsesfase, der sikrer kvaliteten og stabiliteten af en ny opgradering. 

En opgraderings endelige indhold ligger derfor fast cirka to uger inden, at en opgradering udrulles til bibliotekernes stagingmiljøer. Når en opgradering er frigivet til staging, har bibliotekerne oftest to fulde uger til at teste opgraderingen og indberette fejl.

Siden er sidst opdateret: 15.03.2019

Kontakt

Christel Krabbenhøft
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.

Nyttige links

DDB CMS Support

DDB CMS’ wiki-side (manualer, vejledning til at indberette problemer/issues og vejledninger til konfigurationer mv.)

DDB CMS' Facebook-gruppe 'DDB CMS for praktikere'

Kommende issues i releases

 • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)