Cover service

Cover service er bibliotekernes nye forsideservice, der kan vise forsider på bl.a. bibliotekernes hjemmesider, storskærme og i appen Biblioteket.

Løsningen er ny og udviklet, så den følger best practice på området. Da det er en relativ simpel service, har det været muligt at etablere en både god og billig løsning, som kan driftes inden for DDB’s basispakke. Biblioteker kan også anvende servicen, selvom de ikke har DDB CMS.

Aktuelt

 • Filmområdet er blevet rettighedsklareret, og der er nu filmforsider i Cover service.
 • Musikområdet er blevet rettighedsklareret, og der er nu begyndt at komme musikforsider i Cover service.
 • Brætspilområdet samt dele af computerspil- og magasinområdet er blevet rettighedsklareret, hvilket betyder, at der nu også kan tilføjes forsider til disse materialer.
 • Cover service blevet koblet med statistikværktøjet FAKTOR, hvormed vi kan se, hvilke materialer der bliver vist med og uden forsider, og hvordan det påvirker udlånet.

Indhold i servicen

Servicen indeholder:

 • Ca. 125 forsider til brætspil
 • Ca. 150.000 bogforsider fra Bogportalen.dk
 • Ca. 298.000 bogforsider fra eBook Central                       
 • Ca. 124.000 bogforsider fra Publizon                               
 • Ca. 12.000 bogforsider fra eReolen Global                       
 • Ca. 232.000 bogforsider fra Saxo                                    
 • Ca. 17.000 blandede musikforsider
 • Ca. 20.000 blandede magasinforsider
 • Ca. 18.000 blandede filmforsider

Løsningen indeholder desuden et statistikværktøj, der viser, hvilke materialer uden forsider brugeren møder. På den måde kan vi arbejde med indhentning af nye forsider ud fra kvalificeret viden om behov og relevans.

I forbindelse med release 31.2 af DDB CMS primo juni, vil en upload service blive tilføjet, som gør det muligt selv at uploade de forsider, der mangler.

Tilmeldingen dækker også skolebiblioteker

Servicen dækker også skolebibliotekerne i jeres kommune. Løsningen kan anvendes sammen med alle eksterne systemer, herunder det Fælles Bibliotekssystem (Cicero LMS og Cicero Web), Cicero Surf og Cicero Move.

Omfattende rettighedsklarering af forskellige materialetyper

På bogområdet har vi indgået en samlet rammeaftale om visning af bogforsider. Det har vi kunnet, fordi der på dette område er organisationer, som på rettighedshavernes vegne kan forhandle brugsret til digital visning af de pågældende værker. Det er der ikke for de øvrige materialer, og derfor skal hver enkelt rettighedshaver give tilladelse til visning af cover/omslag. Det gælder fx på film-, musik- og spil-området.  

DDB har aktuelt på vegne af folkebibliotekerne forhandlet følgende rettigheder til visning af materialeforsider: 

 • Bøger: Læs pixi-vejledning for brug af bogforsider. Eller tilgå hele rammeaftalen med Visda og Copydan tekst og node.
 • Film: Må benyttes til offentlig fremførelse digitalt på bibliotekernes platforme (fx hjemmesider), deres digitale fællestjenester (fx Litteratursiden) og i mobile løsninger (fx appen Biblioteket). Gengivelsen af filmcovers anvendes kun som reference i forbindelse med udlån, reservering mv. af filmværkerne.
 • Musik: Må benyttes til offentlig fremførelse digitalt på bibliotekernes platforme (fx hjemmesider), deres digitale fællestjenester (fx Litteratursiden) og i mobile løsninger (fx appen Biblioteket). Gengivelsen af musikcovers anvendes kun som reference i forbindelse med udlån, reservering mv. af musikværkerne.
 • RB Digital og Comics+: Kan bruges i al nonprofit formidling i relation til bibliotekerne.
 • eReolen Global: Kan benyttes på bibliotekernes platforme (fx hjemmesider), deres digitale fællestjenester (fx Litteratursiden) og i mobile løsninger (fx appen Biblioteket) og sociale medier.
 • Medici.tv: Kan bruges i al nonprofit formidling i relation til bibliotekerne.
 • eBook Central: Kan benyttes på bibliotekernes platforme (fx hjemmesider), deres digitale fællestjenester (fx Litteratursiden) og i mobile løsninger (fx appen Biblioteket).
 • Computerspil fra Nordisk Film: Må benyttes til offentlig fremførelse digitalt på bibliotekernes platforme (fx hjemmesider), deres digitale fællestjenester (fx Litteratursiden) og i mobile løsninger (fx appen Biblioteket). Gengivelsen af computerspilcovers anvendes kun som reference i forbindelse med udlån, reservering mv. af computerspillene.
 • Brætspil: Må benyttes til offentlig fremførelse digitalt på bibliotekernes platforme (fx hjemmesider), deres digitale fællestjenester (fx Litteratursiden) og i mobile løsninger (fx appen Biblioteket). Gengivelsen af brætspilcovers anvendes kun som reference i forbindelse med udlån, reservering mv. af brætspillene.

Rettigheder til følgende materialeforsider er i proces med at blive klareret:

 • Øvrige computerspil forsider.
 • Øvrige fysiske magasinforsider.

Sektioner og karruseller

Hvis du i 'sektioner' har lavet karruseller med spil eller øvrige materialer, hvor billedet endnu ikke findes i Cover service (fx film), kan du opleve problemer, der i værste fald kan resultere i, at jeres side crasher.

I dette tilfælde har I følgende muligheder:

 1. Fjerne karrusellerne til de relevante forsider er kommet i forsideservicen.
 2. Indsæt URL’en cover.dandigbib.org/defaultcover/2.11/. URL’en gør, at der fortsat vil være materialer i karrusellen, som bliver vist med en defaultforside.

FAQ - Praktisk om den nye Cover service

Hvad er planen for at udvide indholdet i forsideservicen?
DDB arbejder løbende på at klargøre nye kilder til servicen. Når en kilde er klar, tilføjes den. De vil derfor blive tilføjet løbende.

Hvordan bliver kvaliteten i den nye forsideservice?
Billedkvaliteten er generelt set høj. Samtidig er der krav om fornuftig beskæring, så det udelukkende er forsidebilledet, der vises.

Kan vi få indflydelse på servicen?
Ja, I kan få indflydelse på servicen. Den præcise model for, hvordan vi indhenter og kvalificerer ønsker, er endnu ikke fastlagt, men vi melder ud i første halvår af 2020.

Hvad betyder tilslutning til den nye service for mig som webmaster/-redaktør?
I vil i en begrænset periode opleve, at nogle af jeres karruseller ikke har forsidebilleder - eks. musik-karruseller. Derfor skal I afsætte tid til at gennemgå og skjule karrusellerne - og evt. lave nogle nye. Det kan også betyde, at relaterede materialer i de nyheder og arrangementer, der allerede ligger på jeres hjemmeside, i perioden kan mangle forsider.

Hvad sker der med de forsider, vi allerede har uploadet i DBC’s upload-service?
De er ikke med fra starten, men vi er i dialog med DBC om muligheden for at trække dem ud. Alternativt bliver det muligt i løbet af Q1 at benytte en upload service.

Kan vi benytte tjenesten uanset, hvilken brugergrænseflade vi benytter?
Ja, servicen er kompatibel med alle tjenester, der hidtil har benyttet More info. I første fase kræver det ikke tilretninger i brugergrænsefladen.

Skal der laves ændringer i grænsefladelaget?
Nej, i første omgang skal der ikke laves ændringer, da servicen er kompatibel med alle tjenester, der hidtil har benyttet More info. Det er udelukkende en URL, der skal ændres.

Hvem er leverandør på den nye forsideservice?
ITK Development har udviklet servicen og varetager drift og support. DDB og dermed bibliotekerne ejer dog forsideservicen og de servere, den afvikles på.

FAQ - Vilkår og baggrund

Hvad koster tilslutning til den nye forsideservice?
Udgifterne til bibliotekernes nye forsideservice bliver dækket af DDB’s basispakke – I vil derfor ikke blive opkrævet betaling for servicen.

Kan man abonnere på flere forsideservices samtidigt?
Nej, teknisk er det ikke muligt at hente forsider fra to forsideservices samtidig.

Skal vi på bibliotekerne gøre noget i forhold til vores tidligere abonnement?
Aftalen vedr. More info ophører automatisk ved årsskiftet.

Siden er sidst opdateret: 20.05.2020

Kontakt

Maja Vestbirk
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.

Support

Har I problemer med tilkoblingen, kan I skrive til os på ddb@remove-this.slks.dk eller kontakte os på telefonnummer 33 73 33 58.  

 • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)