DDB Strategidag 2015

DDB's strategidag 2015 blev afholdt den 8. juni i Odense. Dagen var i år henvendt til bibliotekschefer og souschefer og satte fokus på områderne musik og gevinstrealisering i DDB-regi.

Strategidag 2015 med fokus på musik og gevinstrealisering

Temaer på strategidagen

Målet på strategidagen var at få præciseret, hvilken rolle DDB skal spille inden for de to temaer. Strategidagen var dermed et led i at skabe grundlaget for DDB’s videre arbejde på de to områder og satte fokus på spørgsmål som:

  • Hvilke indsatser skal DDB prioritere for at skabe mest værdi for bibliotekerne?
  • Hvordan skal DDB fremadrettet understøtte bibliotekernes digitale arbejde med musik?

Dagen var i år forbeholdt bibliotekschefer og souschefer, hvilket skal sikre DDB’s mandat til at handle på baggrund af dagens beslutninger.

Læs mere om de valgte temaer for dagen.
Se programmet for dagen.

Resumé af dagen

På strategidagen gav deltagerne tilbagemeldinger på de to temaer gennem fælles debatter og workshops. De overordnede tilbagemeldinger og konklusioner er opsummeret for hvert område: 

Gevinstrealisering med DDB’s ydelser i et lokalt perspektiv

Behandlingen af temaet afspejlede et tydeligt ønske om, at DDB de kommende to år fokuserer på DDB’s kerneydelser. Herunder særligt konsolidering af infrastrukturen (fx i forhold til integration mod det nye Fælles Bibliotekssystem) og optimering af DDB CMS. Der var også fokus på fortsat at understøtte og udbygge de gode resultater, der er opnået på indkøbsområdet af elektroniske materialer.

Musikområdet

Dagens behandling af temaet musik afspejlede stor interesse for området og et tydeligt behov for, at 'noget' sker. Dog tydeliggjorde strategidagen også, at området forsat er præget af mange forskellige holdninger til, hvilken retning området skal bevæge sig, og hvordan området skal understøttes digitalt, og herunder, hvilken rolle, DDB bør spille i udviklingen.

Dagens drøftelser blev evalueret på et fællesmøde mellem styregruppen og koordinationsgruppen den 24. juni 2015 og bidrog til den endelig fastlæggelse af de strategiske indsatsområder for DDB i 2016.

Siden er sidst opdateret: 26.05.2020

Kontakt

Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)