Nyt design til DDB CMS

I 2017 vil bibliotekernes fælles hjemmesideløsning, DDB CMS, få et nyt design. Her på siden kan du læse mere om designet og om processen frem mod det nye design.

Det nye design vil blandt andet sikre en nemmere adgang til lånerstatus og en mere fængende, visuel formidling af indhold og arrangementer.
Nyt design til DDB CMS

Om det nye design

Bibliotekerne har længe efterlyst bedre brugeroplevelser og har peget på en række udfordringer i det nuværende hjemmeside-design. Det er de forhold, som det nye design er skabt for at løse, og med det nye design kan man blandt andet se frem til en nemmere adgang til lånerstatus og en mere fængende, visuel formidling af indhold og arrangementer. 

I de indledende brugertests tog brugerne godt imod det nye design: ”Det virker utrolig let at bruge, fungerede helt perfekt. Man farer ikke vild,”  sagde eksempelvis én af de brugere, som var med til at teste designforslaget i december 2015. De gode resultater på tværs af aldersgrupper fra de indledende brugertest har været med til at danne grundlag for beslutningen om at gå videre med det nye design. 

I de efterfølgende brugertests i august 2016, hvor 15 brugere testede designet, var tilbagemeldingerne ligeledes positive med bemærkninger såsom ”Funktionaliteten er rigtig brugervenlig” og ”Super flot”.   

Læs resultaterne fra de indledende brugertests i december 2015 (pdf)

Læs resultaterne fra brugertesten i august 2016 (pdf)

Principperne bag det nye design 

Det nye design til DDB CMS er baseret på de nyeste designprincipper og –tendenser, og inspirationen er bl.a. hentet fra Google og Netflix.

Designet er blandt andet baseret på følgende designprincipper: 

 • ’Scrolling over clicking’: Den øgede brug af mobile enheder har betydet, at ’scrolling’ er blevet den foretrukne navigationsmetode. Et forhold, som alle nye undersøgelser bekræfter, og som er taget med i det nye design. 
 • ’Micro interactions’: Et designgreb, der skal gøre livet lettere for brugerne og gøre det nemt for dem hurtigt at interagere med en grænseflade. Søgefacetternes folde ind/ud-knapper i det nye design er eksempler på dette.
 • ’Make it big’ (Lad indholdet inspirere): Billeder og visuel kommunikation hjælper brugerne med at orientere sig og afkode et website. Samtidig skal brugerne ikke overdynges med visuelle indtryk og muligheder, så i stedet for at have mange små elementer er elementerne gjort større, hvilket også understøtter den responsive visning.
 • Gestaltlovene: I re-designet er det sikret, at de gængse og tidsløse designprincipper overholdes. Gestaltlovene omfatter bl.a. loven om nærhed, lighed og lukkethed, som beskriver, hvordan vi mennesker opfatter og organiserer visuelle elementer for at skabe sammenhæng i det, vi ser.
 • Let afkodelige zoner, struktur og konventionel navigation: For at give brugerne en så sømløs oplevelse som muligt, følges de konventioner inden for navigation og menu-strukturer, som efterhånden er opstået, nu hvor internettet har nået en ’moden alder’. Bibliotekerne har både IT-stærke og -svage, og derfor skal det være let for alle at benytte bibliotekernes websider.

Der er ikke foretaget radikale designændringer på områderne 'søgning' og 'lånerstatus'. Dels for, at brugerne ikke skal vænne sig til nye konventioner inden for disse meget brugte dele af DDB CMS, og dels fordi der mht. søgning findes andre initiativer, blandt andet på Releaseplan 2017, der arbejder med at forbedre brugeroplevelsen her.

Hent guide til det nye design her (pdf).

Processen bag det nye design

Beslutningen om et nyt design er taget i forlængelse af projektet ’ID/UX’ i DDB. Projektet blev startet, da DDB i forbindelse med projektpuljen 2014 modtog flere ansøgninger fra bibliotekerne om forbedringer af brugeroplevelsen i DDB CMS.

Projektet foretog først en analyse af DDB CMS. Analysen fandt en række uhensigtsmæssigheder i designet, som projektet herefter udarbejdede løsningsforslag til i et idékatalog. På en workshop med 12 biblioteker blev idekataloget diskuteret for at prioritere, hvilke udfordringer der skulle løses.

I denne proces blev det imidlertid tydeligt, at det var nødvendigt at lave en gennemgribende opdatering af det nuværende design på DDB CMS for at imødekomme de mange ønsker fra bibliotekerne. Fokus skiftede dermed fra at løse enkeltstående problemer, til et nyt design. 

Tests og analyser forud for den endelige beslutning

I december 2015 blev et første udkast til et nyt design testet på ni slutbrugere. Designet blev derudover testet af de biblioteker, som i sin tid ansøgte DDB's projektpulje med ID/UX-projekter, Prioriteringsgruppen for DDB CMS samt Faggruppen for formidling. Alle testgrupper bidrog med kvalificerede input, som designudkastet efterfølgende bliver tilpasset ud fra.

Herefter indledtes en analysefase, som havde til formål at vurdere konsekvenserne ved at opdatere designet på DDB CMS. Analysen pegede naturligt nok på, at der er udfordringer forbundet med at udrulle en designopdatering - særligt for de biblioteker, der har lavet lokale tilpasninger. Dog blev det vurderet, at gevinsterne ved projektet vil bidrage med et nødvendigt løft til DDB CMS. I marts 2016 konkluderede DDB derfor, at et nyt design vil være den rigtige løsning.

DDB har siden afholdt en række møder med de biblioteker, som har lavet egne såkaldte sub-temaer for at gå i dialog om, hvordan de lettest muligt kommer over på det nye design og få afklaret deres support-behov.

Derudover er der ikke mindst gennemført brugertests med 15 brugere i august 2016.

Designet er herefter blevet tilpasset i en betaversion - baseret på de seneste input fra DDB-grupper, hvor repræsentanterne fra store og små biblioteker sidder med, samt fra brugertesten i august.

Hvad sker der herfra?

Planen var oprindeligt at udrulle det nye design i efteråret 2016. På grund af forsinkelser på den forudgående opdatering til DDB CMS med personalisering, er opgraderingen med det nye design dog rykket til efter sommerferien 2017.

Bibliotekerne bør afvente at lave nye, større lokale tilpasninger til efter implementeringen af det nye design, hvis de vil undgå eventuelle tilpasninger sidenhen til det nye design.

Du kan læse mere om det nye design i vores FAQ

Siden er sidst opdateret: 10.08.2017

Kontakt

Christel Krabbenhøft
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
 • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen
 • Danskernes Digitale Bibliotek
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: ddb@remove-this.slks.dk

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)