Den aktuelle Udviklingsplan

I Udviklingsplan 2019 er der afsat flere ressourcer til videreudvikling og opgradering af eksisterende, basale funktioner i IT-infrastrukturen. Vi skal arbejde med en række opgaver, som vil forbedre IT-infrastrukturen, så brugerne sikres en hurtig og uforstyrret oplevelse på de digitale platforme. Vi vil særligt arbejde med forbedringer inden for leverancesikkerhed og driftsstabilitet samt kortere svartider.

Fokusområder

Udviklingsopgaverne i 2019 indebærer derudover følgende fokusområder under kategorien nyudvikling:

  • Adgang
  • Søgning
  • Samarbejde om IT-infrastrukturen

Disse fokusområder er forsat fra Udviklingsplan 2018, da de er centrale områder for bibliotekerne.

Udviklingsplan 2019 indeholder de udviklingsopgaver for den fælles IT-infrastruktur, som DDB bestiller hos DBC på vegne af bibliotekerne. Planen er dog skrevet med et bredt sigte på helhed og sammenhæng i forhold til udvikling af den samlede, fælles biblioteksinfrastruktur, og der indgår derfor også opgaver, som ikke kan finansieres eller udføres inden for udviklingsplanen.

Udviklingsplan 2019 spiller bl.a. sammen med og understøtter vision og handleplan for Det Sammenhængende Bibliotek, som danner ramme for arbejdet med DDB CMS og den fælles app Biblioteket de næste tre år.

Læs udviklingsplanen for 2019 her

Proces

Udviklingsplan 2019 har været i høring hos bibliotekerne, som har haft mulighed for at kommentere prioriteringen af fokusområderne og projektkandidaterne i udviklingsplanen. I DDB har vi behandlet alle modtagende høringssvar sammen med faggruppen for infrastruktur, som består af flere repræsentanter fra bibliotekerne. DDB’s koordinationsgruppe, der bl.a. tæller syv bibliotekschefer fra hele i landet, har på et møde d. 5. december godkendt det reviderede oplæg til Udviklingsplan 2019.

Siden er sidst opdateret: 09.09.2019

Kontakt

Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)