Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik - behandling af personoplysninger

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”).  Det er oplysninger, der kan henføres til en bestemt fysisk person, også selvom personen kun kan identificeres, hvis en oplysning kombineres med andre oplysninger. Eksempler på personoplysninger er navn og efternavn, en e-mailadresse, også en arbejdsmailadresse, hvis den kan henføres til en bestemt medarbejder, og en IP-adresse.  

DDB’s behandling af personoplysninger

I medfør af databeskyttelsesforordningen skal Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) give dig som den registrerede information om DDB’s behandling af personoplysninger.

DDB administrerer udvikling og drift af fælles it-løsninger til folkebibliotekerne og yder i den forbindelse projekttilskud til bibliotekerne og driftstilskud til bibliotekernes nettjenester. I DDB behandler vi i vores virksomhed forskellige typer af personoplysninger. Vi behandler således oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse samt kontonummer i forbindelse med registrering ved udbetaling af honorar og tillige registreringsoplysninger om motorkøretøj ved udbetaling af kørselsgodtgørelse. Vi behandler også oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse, ansættelsessted og arbejdstid for medarbejdere fra bibliotekerne, som i en periode er udlånt til DDB. I forbindelse med ansøgning om tilskud fra DDB’s puljer behandler vi endvidere oplysninger om medarbejder-Nem-ID. I den løbende kommunikation med biblioteker, leverandører og andre interessenter behandler vi desuden oplysninger om arbejdsmailadresser, der kan henføres til bestemte medarbejdere.

Når du som bruger benytter DDB’ hjemmeside danskernesdigitalebibliotek.dk, indsamles oplysninger om din IP-adresse samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, du har klikket på. Disse oplysninger benytter vi til statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultatet af sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Vi anvender i vidt omfang Slots- og Kulturstyrelsens it-systemer, herunder til alle betalingstransaktioner. Du kan få nærmere oplysninger om Slots- og Kulturstyrelsens privatlivspolitik her.

Vi videregiver personoplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen, hvis it-systemer vi anvender til økonomisk administration, udbetalinger mv. og andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi benytter endvidere databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.   

Retsgrundlaget for DDB’s behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c) og litra e).

DDB’s overholdelse af de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger

DDB følger de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, herunder at personoplysninger opbevares på en måde, så det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Med respekt for reglerne om behandling af personoplysninger alene til arkivformål foretager DDB sletning af personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Dokumenter med indeholdte personoplysninger slettes således eller overgår til arkivformål, når den i lovgivningen fastsatte opbevaringsperiode er udløbet. I DDB foretager medarbejderne endvidere halvårligt en oprydning i mailsystemerne, sådan at det sikres, at der ikke unødvendigt behandles personoplysninger. Når DDB modtager personoplysninger til brug for registrering, fx i forbindelse med udbetalinger e.l., slettes personoplysningerne, når registrering i it-systemet er foretaget.

Kun medarbejdere i DDB, der har brug for at behandle personoplysninger til udførelse af deres arbejdsopgaver, er autoriserede til at behandle oplysningerne.     

Den registreredes rettigheder (dine rettigheder)

Som registreret har du ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige er Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, der kan kontaktes på Slots- og Kulturstyrelsens telefon 33 95 42 00 eller på mailadressen ddb@remove-this.slks.dk

Brugen af cookies på www.danskernesdigitalebibliotek.dk

I DDB vil vi gerne tilbyde vores brugere en overskuelig og brugervenlig hjemmeside. For at sikre os, at indholdet på siden er relevant og til at finde rundt i, benytter vi os af cookies. Cookies giver os vigtige informationer om, hvordan vores side bliver brugt, hvilke sider der bliver set mest, hvor længe vores brugere bliver på siderne osv.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om f.eks. besøgstidspunkt, -varighed osv.

Vi bruger cookies til følgende formål

  • Deling (AddThis): På danskernesdigitalebibliotek.dk er det muligt at dele indhold med andre på Facebook og Twitter. For at dette kan lade sig gøre, bruger vi AddThis, der gør det let for brugere at dele indhold på sociale tjenester.
  • E-publikation (Issuu): Issuu er et program, der bruges til at vise dokumenter på en hjemmeside. Når en bruger f.eks. vil læse en rapport fra klturstyrelsen.dk, bliver der lagret en cookie fra Issuu i browseren.
  • Valg af skriftstørrelse: Har du ændret størrelsen på skriften på vores site, husker en cookie dette, så du ikke skal genvælge skriftstørrelsen, hver gang du skifter side.
  • Formularer: Har du udfyldt en formular på vores site, husker en cookie, hvad du har fyldt ind i de enkelte felter, således at du ikke skal genskrive alt, hvis du skal rette noget i formularen.
  • Statistik: Vi fører statistik over trafikken på siden, sådan at vi bedst muligt kan tilpasse den brugernes behov. Vi får blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på siden.

Hvis du ikke vil tillade cookies

Hvis du ikke vil tillade brugen af cookies på din computer, kan du ændre i indstillingerne i din browser, så den husker det fremover. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret.

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
  • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)